Glasade vinterträdgårdar spar energi

Annons
GLASKUPA

Bostadsrättsföreningen Skvaltan i Hässleholm kan bli den första i Sverige att få glasfasader som spar energi.

Med hjälp av glasfasader som bildar vinterträdgård runt radhuslängorna, ska bostäderna i bostadsrättsföreningen Skvaltan i Hässleholm kraftigt reducera energianvändningen.

Bästabilden

Med vinterträdgårdar och solceller vill bostadsrättsföreningen bli självförsörjande på energi. Illustration: Urban Vision

Det är resultatet av ett arbete som föreningen startade för några år sedan, som redan har inneburit installation av mätning och debitering och byte av tekniska installationer för värme och vatten (se Energi & Miljö nr 1/2014). På så sätt har man lyckats minska energianvändningen med cirka 35 procent. Visionen är att inte använda mer energi än den förnybara energi föreningen själv producerar.

Det ska ske genom att en glasfasad monteras över alla hus (se bild). I detta utrymme – en vinterträdgård – tas förvärmd tilluft in via en kulvert som läggs under vinterträdgården, varifrån avstick görs för respektive hus. Förvärmning av tilluften till bastemperaturen 5 till 8 °C sker genom bergvärme utan värmepump. Tilluften värms sedan till cirka 14 °C via en frånluftsvärme­pump. Tanken är att interna laster ska höja innetemperaturen till 20-21 °C. I det fall någon behöver tilläggsvärme, menar vice ordförande Johnny Svenzon att det kan lösas med mindre elradiatorer.

Enligt föreningens ordförande, Astrid Martinsson, är värmelösningen det mest rationella eftersom de nuvarande installationerna, i form av vattenburen värme, har tjänat ut. Dessa installationer är ingjutna och att bila upp alla golv i de 54 husen och dra nya värmestammar har inte varit ett realistiskt alternativ.

Glasfasaden är den stora investeringen, sedan kommer en ny solcellsanläggning.

Man söker nu bygglov, och vill påbörja arbetena under nästa vår.

Johnny Svenzon, är projektledare för ombyggnaden: - Vi hoppas att detta kan bli ett demonstrationsprojekt med stöd från Energimyndigheten. I dag finns inga energimodeller för glasfasader av den här typen, vilket Bengt Dahlgren i Malmö ska hjälpa oss att ta fram. Dessa behövs så vi vet att vi gör rätt innan vi går vidare med nästa etapp, säger Johnny Svenzon.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 11/2014 sidan 10

 

 

 

Annons