Gemensam strategi för BIM

Fem statliga byggherrar håller på att skapa en gemensam strategi för användandet av BIM. Under året tas en manual fram som ska börja användas under 2014.

Främsta anledningen till att de fem byggherrarna Specialfastigheter, Akademiska hus, Riksdagsförvaltningen, Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket väljer att samarbeta kring BIM(Byggnadsinformationsmodellering) är att de vill hjälpa till att driva på utvecklingen.
- Vi tror på styrkan i BIM och att det är bra att utnyttja den information som finns om fastigheter. Som stora, statliga aktörer kan vi gå före och visa hur BIM kan användas. Meningen är att resultaten ska komma hela fastighetsbranschen till godo, säger Lars Lidén, utvecklingschef hos Specialfastigheter.

Under året ska de fem byggherrarna skapa en gemensam strategi för arbetssätt och kravställande när BIM används. Därefter skrivs en manual med tydliga krav för arkitekter, konsulter och entreprenörer, som kan börja användas under 2014.

Förhoppningen är att den nya strategin ska leda till effektivare förvaltning, bättre samordning vid projekteringar och bättre resursutnyttjande.
- Till exempel kan vi få bättre kontroll på materialen i fastigheten – vad som används och var det finns. Ett material som anses bra att använda idag kan ju visa sig inte vara så bra om många år, säger Lars Lidén.
Han är också övertygad om att ett strukturerat användande av BIM leder till lägre produktionskostnader. Simuleringar av hur byggnaden fungerar kan även hjälpa till att minimera energianvändningen. Det kan bli mycket sparade pengar med tanke på att de fem byggherrarna tillsammans förvaltar cirka nio miljoner kvadratmeter i hela Sverige.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 5/2013 sidan 10.

 

Annons