Fuktforskning i gruvans spår

Annons
FORSKNING

När delar av Kiruna rivs kan forskarna göra noggranna undersökningar av husen. Dan Jönsson från Lunds tekniska högskola undersöker byggnaders prestanda kopplat till en enkät bland de boende.

På en balkong i Kiruna står lundaforskaren Dan Jönsson och bryter loss panel. Några minuter senare är en bit av syllen utplockad och panelen tillbakaskruvad. Dan Jönsson sopar upp spånet med på en liten skyffel han har med i sin utrustning, och provbiten paketeras för att skickas på analys. Virket i 60-talshuset ser ut att vara i toppskick, med årsringar täta som i ett fiollock.

Bakom byggnaden bredvid skymtar Kiirunavaara, gruvområdet på berget som vakar över Kiruna. Gruvdriften, som byggt upp staden, leder nu till att delar av den måste rivas. Dit hör området Ullspiran, uppfört av gruvbolaget LKAB under miljonprogramsåren. Sedan några månader tillbaka är de flesta ordinarie hyresgästerna evakuerade och en spökaktig stämning vilar över platsen. Här bor nu studenter och andra tillfälliga gäster. Många lägenheter hyrs av företag. Någon enstaka cykel står lutad mot väggen, en del hel fönster saknar gardiner. Lekplatsen står tom och färggrann, övergiven mitt på gården. Det enda tecknet på liv är Lunds tekniska högskolas representant Dan Jönsson med sin kofot och tigersåg.

balkongarbeteIL-(1)Dan Jönsson plockar loss panelen för att kunna såga loss en bit syll, som skickas på analys.

Två-tre veckor ska han vara här, ta prover och besiktiga ett sjuttiotal lägenheter. Materialet ska användas som underlag i den doktorsavhandling han arbetar på, som ska handla om byggnaders prestanda och hur brukarna uppfattar den. Det sistnämnda verkar svårt att få reda på i det här fallet – de boende har ju redan flyttat.

- De boendes upplevelse undersökte vi genom en enkät hösten 2012. Vi fick svar från ungefär 90 hushåll och bland dem har vi valt 20 lägenheter som är referensgrupp, och 20 där hyresgästen uppgett komfortbesvär, säger Dan Jönsson.

Dan Jönsson doktorerar vid Avdelningen för installationsteknik, och ska vara klar 2018. Mycket fältarbete återstår innan utfallet från enkäten kan jämföras med resultaten av de byggtekniska mätningarna. Bland annat ska han vara på plats när husen rivs med början i februari 2015. Ursprungligen skulle rivningen ske i juni i år.

- Jag kommer att gå med för att kunna titta på byggdelar. Samtidigt undersöker vi våtrummen extra noga i samarbete med bland andra SP.

Påverkar det ditt arbete att rivningen skjutits upp?

- Ja istället för att få gå här i sommar i kortbyxor så får jag åka upp hit i februari, säger Dan Jönsson och skrattar.

Klimatet i Kiruna är kallt och torrt, och den låga luftfuktigheten och avsaknaden av slagregn har varit gynnsamma för miljonprogramshusen. Fuktindikatorn ger ofta inget utslag alls, och de fuktskador Dan Jönsson har upptäckt vid sina inspektioner har som regel med installationerna att göra.

- Om vi skulle få tillgång till ett liknande rivningsobjekt eller större ombyggnad i Skåne, skulle vi säkert se skillnader, säger han.

I den nu aktuella lägenheten kontrollerar han fukt på golv och väggar. Under tiden samlar loggrar in data om relativ luftfuktighet och temperatur. Han kollar hur golvbrunnen är monterad och synar av väggar, golv och tak. Allt förs in i ett protokoll för framtida bruk. Tidigare har ett antal lägenheter tryckprovats och spårgasmätts för att visa luftomsättning och täthet. Huset har självdragsventilation och tryckprovningarna utförs under tre olika förutsättningar: monterade och stängda tilluftsventiler, öppna tilluftsventiler och demonterade ventiler då hålen i väggen tejpats. Provtryckningarna visade resultat likvärdiga med hus byggda i början av 2000-talet.

I samband med rivningen kommer LTH att utföra förstörande prov.

- Vi försöker fånga så mycket vi kan. Det är unikt att kunna vara med under rivning och utförande alla förstörande prov som vi kan önska. Normalt kan man bara göra en okulär besiktning, säger Dan Jönsson.

- Detta kommer att vara till enorm nytta. Husen ingår i miljonprogrammet, och i mångt och mycket är de byggnaderna väldigt lika. De problem vi hittar här hittar man sannolikt även på andra ställen. När fastighetsägaren funderar på vilka åtgärder som ska vidtas, kan de här resultaten vara underlag för hur man planerar åtgärderna.

Det svaga pipandet från hans fuktindikationsmätare blandas med suset från kanalsystemet. I hörnet på köksgolvet står en mikro, på bordet ett halvätet knäckebrödspaket. De tillfälliga boende ska snart flytta ut. Dan Jönsson kollar att han har fått med sig all mätutrustning en extra gång innan han lämnar lägenheten. På balkongen syns inte ett spår av att delar av väggen brutits upp.

Text Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 6/7 2014 sidorna 30-31

Fakta

Fakta:

Det här mäts

- De boendes nöjdhet med en enkät liknande Betisenkäten

- Täthet och luftomsättning

- Temperatur

- Relativ fuktighet

- Fukt i konstruktionen

Det här granskas:

- Åldrande hos installationer som avloppsstammar och golvbrunnar

- Tecken på fukt invändigt

- Byggnadskonstruktion

- Byggteknik.

Annons