Franskt plusenergikontor får vätgaslager

Annons

Vind och sol gör det franska företaget Abalones huvudkontor självförsörjande på energi. På sikt ska byggnaden till och med generera ett energiöverskott på 18,3 kWh/kvm, år, enligt företaget. 

abalone-paroi-nord-2webb_1.jpg

Vätgas ska fungera som energilager i det här franska plusenergikontoret. Foto: Abalone

Huset har ett bra klimatskal och är försett med ett helt batteri av olika förnybara energikällor. På taket finns tre vindkraftverk som tillsammans ska producera 15 MWh/år, och vid sidan av huset står ytterligare tre femton meter höga vindkraftverk. 80 kvm solceller hjälper till med ännu mer el. På sikt är det meningen att elen ska användas för att göra vätgas, som ska fungera som energilager.
Utöver allt detta finns solfångare för värme och varmvatten, FTX-ventilation och luftkylning med hjälp av markkyla. Regnvattnet tas tillvara och används på toaletterna. Det långsiktiga målet är att överhuvudtaget inte vara uppkopplad mot elnätet. Det är oklart vad som då ska hända med det planerade energiöverskottet.

Av Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 6-7/2010 sid 6

Annons