Fortsatta problem i Holland

Annons

Den dåliga innemiljön i nybyggda bostadshus i Nederländerna beror på slarv vid bygget. Problemen har trots all uppmärksamhet inte åtgärdats, visar en ny studie.

Innemiljö. Energi & Miljö har tidigare rapporterat om innemiljöproblemen i nederländska Vathorst, orsakade av felaktigt installerade luftbehandlingsaggregat. Nu har dessa bostäder undersökts av den konsultfirman BBA Indoor Environmental Consultancy i Rotterdam, och resultatet är en rapport fylld med resultaten av alla upptänkliga tekniska missöden.

För låg luftomsättning
Aggregaten är, konstaterar författarna, tillräckligt dimensionerade för att förse bostäderna med all den förvärmda friskluft de kan tänkas behöva. Men mätningar av luftomsättningen visar att den trots det är för låg i två tredjedelar av de 25 granskade husen. En orsak är felaktigt och slarvigt dragna kanaler. Onödiga krökar och otäta skarvar hittades. En annan är de höga ljudnivåerna från aggregaten, som har fått de boende att stänga av dem (den nederländska lagstiftningen saknar regelverk för maximala bullernivåer från ventilation).
Problemen slutar inte där. I många bostäder upptäckte konsulterna att kanalerna var smutsiga, och att smutsen kom från byggtiden. Man såg också att luften recirkulerades i 80 procent av bostäderna. Detta fenomen kommer att undersökas vidare, en teori är att det beror på placeringen av friskluftsintagen.

Brister i underhållet
Över hälften av bostäderna saknade årlig service av filter, kanaler och värmeväxlare. I vissa rum var till- och frånluftsdonen felaktigt placerade vilket lett till att bara delar av rummen ventileras.
Även den termiska komforten hade brister. I mer än hälften av ventilationssystemen fanns ingen bypass-funktion till värmeväxlaren.
- Budgeten för ventilationen är ofta liten i relation till den totala byggkostnaden. Ett exempel visade en total budget på 360 000 euro (cirka 3,5 miljoner kronor) varav mindre än 2 500 euro (cirka 25 000 kronor) var avsatt för ventilation, skriver konsulterna i sin rapport.
Arjen Meier, forskare vid TU Delft, har följt utvecklingen i Vathorst.
- Det har skett en liten förbättring av ventilationen, men i inget av husen är systemet bytt. Luftomsättningen har inte ökat, men däremot fördelas luften bättre i rummen.

Information viktigt
Koldioxidhalterna är fortfarande problematiska och hälsoklagomålen från de boende har ökat. Ljudnivån är fortfarande hög, säger han.
- Det gäller att noga informera de boende om hur ett balanserat ventilationssystem fungerar, säger Arjen Meier.

Av Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 9/2010

Annons