Första lågenergikyrkan invigd

Hur kommer det sig att ni valde att bygga en lågenergikyrka?

- Att bygga en kyrka är att bygga för långsiktigt brukande, även om man kanske inte tänker 500 år framåt. Att inte bygga ur ett långsiktigt energiperspektiv hade faktiskt varit anmärkningsvärt, säger Mikael Sjödin, kyrkoherde i Krokom i Jämtland, som fått en helt ny lågenergikyrka.

Vilken uppvärmning har kyrkan?
- Den har en bergvärmepump som drivs med grön el från ett kraftverk här i Krokom. Vi hade diskussioner kring solceller i början av projektet, men då var de dyra och det vi pratade om då hade bara tillfört en symbolisk mängd energi. I dag - när priserna gått ner kraftigt - hade vi nog tänkt annorlunda och låtit installera solceller också.

Vad ersatte den nya kyrkan?
- Det var ett kapell, uppfört 1925 som användes som gudtjänstrum. Uppvärmningen bestod av ett energimonster till oljepanna och huset hade spån som isolering i väggarna. Vintertid fick man ha på sig täckjacka även inomhus. Däremot har vi återbrukat en del av inventarierna som exempelvis orgel, kyrkbänkar, predikstol och dopfunt, säger Mikael Sjödin.

Kyrkan invigdes i september och har en area på 585 kvadratmeter. Beräknad energianvändning är 55 kWh per kvadratmeter och år och byggkostnad 20 miljoner kronor.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 9/2013 sidan 14

 

Annons

Kommentarer

ah men vafan