Förslag att fjärrvärme öppnas för tredje part

Annons

Ska fjärrvärmenäten kunna användas även av andra än de som byggt näten? I april presenterar regeringens utredare sin rapport med förslag till regelverk för tredjepartstillträde.

Om fjärrvärmenäten ska öppnas för fler aktörer än de som äger näten är en fråga som har diskuterats under många år. Orsaken är att vissa fjärrvärmekunder upplevt bristen på konkurrens som ett problem. Uppfattningen har varit att fjärrvärmebolagen haft en monopolliknande ställning där de kunnat sätta nästan vilka priser som helst.
Därför har regeringen låtit utreda hur så kallat tredjepartstillträde, TPA, skulle kunna ge en effektivare värmemarknad med lägre priser. I slutet av april presenteras slutrapporten av regeringens särskilda utredare Peter Nygårds, Swedbank.

Två alternativ
Vid konferensen Framtidens Fjärrvärme i Stockholm berättade Peter Nygårds att det just nu finns två alternativa förslag till reglering av TPA: Antingen ska reglerna gälla i alla nät i hela landet utan generella undantag, eller bara i de tre storstadsregionerna samt i nät av viss storlek. I båda fallen ska distributionen prisregleras. Mer om hur regleringen ska gå till avslöjas först i rapporten i april.
Bland deltagarna på konferensen fanns åsikten att vitsen med en TPA-reglering inte är så stor i mindre fjärrvärmenät. Ett argument är bristen på intresserade konkurrenter, ett annat att det kommer att leda till högre priser.  Ett alternativt sätt att stärka kundernas inflytande vid prissättningen är det förslag till prisreglering av fjärrvärme som branschorganisationen Svensk Fjärrvärme tillsammans med Sabo och Riksbyggen presenterat.

Sabo föreslår oberoende kansli
Förslaget är en metod för prövning av prisändringar kallad Godkänd Nivå. I stora drag går det ut på att fjärrvärmebolag som vill höja sina priser skickar in höjningsförslagen i förväg till ett oberoende kansli. Detta bedömer sedan om prishöjningen ligger inom ett godkänt spann. Kunders klagomål kan också leda till en särskild granskning.
- Fördelen med vår metod är att Godkänd Nivå bygger på förtroende och dialog i stället för att vara tvingande. Det är bra eftersom fjärrvärmebranschen är under hård press att bli mer kundanpassad. Och även om det blir en TPA-reglering så kommer vår metod att bli ett bra komplement, säger Per Holm, energiexpert hos Sabo, som bedömer att metoden kan vara klar för att pröva priser om cirka två år.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 3/2011 sid 9

Annons