Försenade energiregler

Annons
BBR

Förändringarna i energikapitlet i Boverkets Byggregler (kapitel nio) träder i kraft en månad senare än planerat: första mars istället för första februari.

Förändringarna i kapitel nio gäller bland annat antalet klimatzoner och vilka län som ska ingå i respektive zon.

Anledningen till förseningen är att processen för EU-anmälan har tagit något längre tid än beräknat.  I anmälan ingår bland anat att reglerna skickats ut till de andra medlemsländerna, som ges möjlighet att lämna synpunkter. Inga sådana synpunkter inkom på det svenska förslaget.

Efter ikraftträdandet finns ett års övergångstid innan de ändrade reglerna måste tillämpas.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 1-2 2015, sidan 9.

 

Annons