FLK köpte i Värnamo

Annons

FLK Sverige AB har köpt den operativa verksamheten i VVS konsulter i Värnamo S-E Johansson AB, samt rättigheterna till namnet. Verksamheten kommer från och med den 1 april att bedrivas i FLK Sverige AB´s regi.

- Vår befintliga verksamhet i Värnamo kommer att kraftigt stärkas genom förvärvet, då vi trots att vi jobbar i samma bransch kompletterar varandra vad gäller kunder och geografiskt verksamhetsområde. Genom att samordna våra resurser kan vi erbjuda våra kunder en ännu mera komplett produktportfölj. Vi kan också samordna administrativa tjänster och skapa en jämnare beläggning för våra konsulter och konstruktörer. På sikt kommer detta att ge oss möjlighet att växa ytterligare i Värnamo, säger FLKs VD Nils Zinn.

- Jag kommer att fortsätta att ge samma snabba och flexibla service åt de kunder som VVS konsulter i Värnamo jobbat tillsammans med under lång tid. Genom sammanslagningen kommer dessa kunder också att få tillgång till FLKs stora organisation och nätverk av konsulter och specialister. Det är min övertygelse att samgåendet kommer att vara positivt för alla parter, säger Sven-Erik Johansson som ser fram emot att ta ansvar för FLK:s Värnamo kontor.

FLK startade 1934 och idag, 75 år senare, är FLK ett av Sveriges ledande rådgivande ingenjörsföretag inom VVS/inneklimat med verksamhetsområde primärt i hela södra Sverige. FLK har under åren skapat och besitter en omfattande kompetens- och kunskapsbank med ett arkivsystem där samtliga utförda uppdrag finns lagrade ända sedan starten 1934.

FLK Sverige AB är ett personalägt konsultföretag med huvudkontor i Växjö och med kontor i Jönköping, Värnamo, Ljungby, Karlshamn och Karlskrona. FLKs basverksamhet är projektering av VVS-anläggningar. För närvarande har bolaget ca 55 medarbetare och omsatte 2006 38 milj SEK.

FLKs verksamhet i Värnamo startade 2003 genom förvärvet av VVS-Ingenjör Ove Fransson AB. Ove ansvarar fortfarande för kontoret i Värnamo, som han lyckat utveckla mycket positivt under FLK´s paraply. Värnamokontoret ingår idag, tillsammans med FLK´s kontor i Jönköping, i en större enhet som leds av avdelningschef Michael Klasson med placering i Jönköping.

VVS konsulter i Värnamo S-E Johansson AB, startades av Sven-Erik hösten 2002. Sven-Erik var dessförinnan en av två delägare i VVS-Konsulter i Värnamo AB, sedan 1986.

Källa: FLK

Annons