Flänsförband testade – bättre anvisningar krävs

Nu har SP granskat hur väl olika flänsförband för tryckledningar fungerar. Studien pekar på behov av bättre monteringsanvisningar och översyn av standarden.

Läckor uppstår lättare i flänsförband monterade på stora tryckledningar för vatten, än i flänsförband monterade på små ledningar.

Mot den bakgrunden har SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, på uppdrag av Nordiska Plaströrsgruppen och Svenskt Vatten, gjort en serie materialprovningar, beräkningssimuleringar och fullskaleförsök med riktiga flänsförband. Det visar sig då att dagens standard som anger dimensioner är inkonsekvent och ger höga belastningar på plastflänsarna för stora rör. En slutsats av utredningen är att tillverkarna måste ta fram bättre monteringsanvisningar, samt att valet av packning är viktigt.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 8/12 sid 14

Annons