Fjärrvärmecentraler energiklassas

Annons

P-märkningen av fjärrvärmecentraler omfattar inte energieffektivitet. Det ska det bli ändring på tack vare ett nytt projekt.

I SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts system för så kallad P-märkning av fjärrvärmecentraler bedöms funktion och prestanda, men inte energieffektivitet. I ett projekt ska nu underlag tas fram för att även inkludera det sistnämnda. Projektet drivs inom Svensk Fjärrvärmes forskningsprojekt Fjärrsyn med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten.

Den P-märkning som SP utför på centraler är baserad på tekniska specifikationer från Svensk Fjärrvärme. Svensk Fjärrvärmes medlemmar rekommenderas att använda sig av P-märkta centraler.
- Den hittillsvarande P-märkningen har omfattat rent tekniska frågor som att de klarar av att hålla rätt tappvarmvatten- och returtemperatur. Anläggningens energieffektivitet påverkas i hög grad av val av regleringsfunktioner, pump, isoleringsgrad och liknande, vilket är det som vi ska undersöka i projektet, berättar Anna Boss på avdelningen för Energiteknik hos SP. Hon genomför projektet i samarbete med Markus Alsber.

Projektet omfattar villacentraler och centraler för flerbostadshus med upp till 80 lägenheter.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 1 2011 sid 10.

Annons