Feby lanserar intyg för passivhus

Annons

Ett intygssystem lanseras nu för lågenergihus. Än så länge ska de nya intygen kunna erhållas utan kostnad. Systemet är skapat av Forum för energieffektiva byggnader (Feby).

Ett nytt intygssystem ska lanseras för energisnåla byggnader.
- Allt för ofta påstås byggnader vara passivhus när det inte är det egentligen. Med det här systemet skapas klarhet, säger Martin Erlandsson på IVL som ingår i Feby.

Än så länge lär intygen inte kosta något då systemet har skapats med finansieringen ordnad genom Energimyndigheten.
- Senare kan det bli en avgift på några få tusenlappar för att täcka administrativa kostnader, säger Martin Erlandsson på IVL.

Feby har definierat de olika typerna av energieffektiva byggnader:

  • I ett nollenergihus används lika mycket eller mindre energi än vad som produceras på fastigheten.
  • Ett passivhus behöver bara ungefär en tredjedel köpt energi jämfört med byggnadsnormens krav.
  • Ett minienergihus behöver cirka två tredjedelar köpt energi.
  • Feby är ett samarbete mellan IVL -  Svenska Miljöinstitutet, SP - Sveriges Tekniska forskningsinstitut, Aton – Teknikkonsult och Lunds Tekniska Högskola.

Lars Eriksson
Energi & Miljö 1/2010

Annons

Kommentarer

Jag har byggt ett massiv- & passivhus och vill ha ett FEBY intyg aveende miljö-, effekt-, och energiaspekter. Finns lämpliga blanketter för detta. I så fall meijla över dem. Jag önskar också veta vilka kostnader- och tidsaspekter som är kopplade till intyget. Jag hr certifieringsunderlag framtaget i samverka med SundaHuus i linköping (www.sundahus.se)
Tack för hjälpen!

Helge Wahlberg