Fastighetsförvaltning får professur

 Insamling ger resultat – det kan bli en ny professor på KTH.

Snart kan en dröm komma att uppfyllas; att det tillsätts en professor i fastighetsförvaltning vid Institutionen för Fastighet och byggvetenskap vid KTH i Stockholm. De som arbetat för det är professorerna Stellan Lundström och Hans Lind vid samma institution.

Enligt Stellan Lundström har nu 17 intressenter tecknat sig för att vara med om att finanisera professuren, som årligen kommer att omsätta cirka fem miljoner kronor. I denna summa även de doktorander som ska handledas. Målet är att få in cirka 25 intressenter.
- Vi har fått in anmälningar från både kommunala fastighetsbolag som HSB och Riksbyggen, men några till bör vi ha in, innan vi presenterar resultatet för KTH, säger Stellan Lundström.

Målet är att ha finaniseringen klar till sommaren, för att i höst påbörja rekryteringen.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 4/2013 sidan 12

Annons