Färdigförpackade energilösningar ska underlätta

Fem färdiga åtgärdspaket ska göra det enklare för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att välja rätt väg till energieffektivisering.

- Syftet är att undvika att bara snacka om prylar, som det ofta blir när säljare kontaktar bostadsrättsföreningar, utan i stället prata om lönsamma åtgärder för energieffektivisering, säger Roland Jonsson, energichef hos HSB Riksförbund, som ansvarar för projektet kallat Ett hus, fem möjligheter.
Projektet ska göra det enklare för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att satsa på relevanta insatser för energieffektivisering. Beställarna ska kunna välja ett av fem färdiga åtgärdspaket.

Simulerat typhus
Paketen ska tas fram inom ramen för Bebo-projektet genom datorsimuleringar av ett typhus. Det 4 000 kvadratmeter stora trevåningshuset byggt 1970 finns i Landskrona, men kommer att ges olika placeringar vid simuleringarna. De fem åtgärdspaketen ska också ha olika inriktning.

Målet i varje åtgärdspaket är att halvera energianvändningen i byggnaden. Simuleringarna ska också ta hänsyn till kostnader för investeringen, komforten i byggnaden och koldioxidutsläpp.
- Vissa åtgärder kan vara mer eller mindre lönsamma i olika kommuner, till exempel beroende på hur fjärrvärmetaxorna sätts, säger Roland Jonsson.
Målet är att ha de första resultaten klar vid årsskiftet. Till stöd för arbetet får projektet 450 000 kronor av BeBo.
Hittills är 17 deltagare från bland annat Riksbyggen, Stockholms stad, LTH, Projektengagemang och VVS Företagen anmälda till projektet. Men fler är välkomna. Slutredovisningen ska göras på Nordbygg i april nästa år.
- Vi kommer belysa ett antal punkter ur olika aktörers perspektiv – till exempel hur inneklimatet förändras när man börjar använda FTX, eller vilka åtgärder som förbättrar driftnettot, säger Roland Jonsson.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 9/2013 sidan 9

 • FAKTA:  Ett hus, fem möjligheter
  Projektet ska presentera fem alternativa paket som alla når samma energieffektivisering. De fem paketens inriktningar är:
  1. Ersätta det befintliga bostadshuset med ett nybyggt
  2. Renovering med fokus på klimatskalet
  3. ”Det gröna alternativet” med förnybar energiproduktion och andra gröna lösningar
  4. Renovering med installationsfokus
  5. ”Den enkla genvägen” med bergvärmepump.
Annons

Kommentarer

Jag tar mig för pannan! Vad är det här för något trams? Datorsimuleringar för något TYPHUS! Men det är mycket representativt för för Roland Jonsson, Bebo och dylika institutioner att hålla på med sådant här hypotetiskt dribblande.

Jag vet att det är meningslöst - men i alla fall! Jag utmanar detta system på en ärlig match!

Jag har ju jobbat med min mall nu i mer än 30 år och håller aldrig på med några "typhus"! Min analys görs ju på exakt på det hus som avses. Det ger en klockren analys!

Det tragiska är att dessa människor får hålla på och leka med våra skattepengar på det här sättet! Men om det finns någon anständighet hos människorna som ligger bakom detta trams så låter man mig göra min utredning av alla projekt som kommer upp! Det är ju mycket bättre än att jag sedan i efterhand skall ytterligare en gång få tjäna pengar på att göra om allting, eller?