Få certifikat på passivhus

Efterfrågan på certifikat för passivhus visade sig vara låg. Nu är nya kriterier klara som bland annat innebär hårdare granskning av indata för energiberäkningarna.

För två år sedan lanserades ett system för att certifiera att energieffektiva byggnader är projekterade enligt Febys kriterier. Det har dock inte blivit någon direkt rusning efter varken certifikat eller intyg. Till dags dato har omkring tio fastigheter fått ett certifikat, varav de flesta småhus.

Nu har ansvaret för kriterierna av passivhus och certifiering av dessa tagits över av Sveriges Centrum för Nollenergihus. Föreningen har i dagarna publicerat reviderade energikriterier för nollenergihus, passivhus och minienergihus.
- Vi har tagit ett beslut i styrelsen för Sveriges Centrum för Nollenergihus att gå längre med granskningen av vissa dokument, i synnerhet av de indata som använts för energiberäkningen. Speciellt då en större andel av intresset för certifikat finns hos småhusbyggare, där kunskapsnivån vad gäller energidata som ventilationssystem och köldbryggor kan variera, säger Eje Sandberg, Aton Teknikkonsult.

Enligt Eje Sandberg kommer den nu djupare granskningen också att börja kosta pengar. Tidigare har de egendeklarerade certifikaten varit kostnadsfria.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2/12 sid 14

Annons