EU vill samla in energidata

Annons

Nu ska energidata från 1 600 värme-, kyl-, och ventilationssystem i EU-länderna samlas in. Målet är att få fram jämförelsedata.

EU har som bekant siktet inställt på energieffektivisering. Nu lanseras ett initiativ för att undersöka energianvändningen hos vissa installationer i byggnader. Kyla, värme och ventilation (HVAC) omfattas. Totalt ska energianvändningen hos 1 600 anläggningar kartläggas i projektet, som kallas iServ. Data ska samlas in flera gånger per timme och målet är att få en kontinuerlig övervakning av systemen. Informationen ska kunna användas för att jämföra olika system och visa fördelarna med kontinuerlig övervakning, har iServprojektet tänkt sig. Rehva är en av parterna, och man söker nu företag som är intresserade av att bidra med data. Mer information finns på www.iservcmb.info

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 10 2011 sid 9

Annons