EU-utbildning av svenska bygg- och vvs-tekniker

Annons

För att 2020-målet ska nås behövs bättre kunskaper om hur man bygger nära-noll-hus. EU drar nu igång en stor utbildningssatsning.

EU har initierat projektet ”Build up skills”, för att öka kunskaperna inom bygg- och installationssektorerna för att klara de klimatmål man satt upp till år 2020. Bara det första skedet av den svenska insatsen har tilldelats 3,5 miljoner kronor.

Projektet löper på 18 månader med start i slutet av 2011 och involverar 20 EU-stater. För den svenska ansökan står Energimyndigheten.Tanken är att vidareutbilda verksamma hantverkare och tekniker för att dessa ska klara de tekniska krav som ställs på dem som ska uppföra nära-noll-energihus.- Den utbildning som ska bli resultatet av projektet ska vända sig till dem som arbetar specifikt ute på byggarbetsplatserna, alltså både byggnadsarbetare och vvs-montörer, men också projektledare och arbetsledare.

Det säger Åke Blomsterberg, WSP, biträdande projektledare. Han har för den sakens skull bildat en svensk grupp för att ta fram en handlingsplan och plattform för den vidareutbildning som behövs. Förutom att skapa den vidareutbildning som behövs, ska gruppen också göra en översyn av grundutbildningen för de yrkesförberedande gymnasieutbildningar som berörs.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 111/2011 sid 12.

Annons