EU kräver smartare rumsvärmare

I slutet av oktober beslutade EU om nya ekodesignkrav för rumsvärmare. Genomgående krävs att värmarna måste bli smartare.

Rumsvärmare som använder el, gas eller flytande bränsle för direktuppvärmning av inneluft måste bli energieffektivare. Det beslutade EU:s ekodesignkommitté i slutet av oktober.
En viktig metod för att minska energianvändningen i radiatorer och golvvärme blir intelligent styrning. Det kan vara veckovis programmerbarhet, termostat, närvarosensor, fönster- eller dörröppningsavkänning, för att minska onödigt värmespill.
- Produkten måste helt enkelt vara smart och bara stå på om den behövs och slå av om värmen genast vädras ut genom öppna fönster, säger Anna Carlén, handläggare på Energimyndigheten.
Genom lagkraven som börjar gälla för nya produkter som säljs från 1 januari 2018 räknar EU-kommissionen med att EU totalt kan spara 50 TWh/år, varav 2 TWh/år i Sverige. Besparingen är en uppskattning av skillnaden i energianvändning år 2020 med och utan ekodesignkrav.

Fler värmepumpar idag
Statistik från Energimyndigheten visar att den köpta energin för uppvärmning och varmvatten i svenska småhus har minskat med en sjättedel sedan år 2001. Trolig orsak sägs vara att vi använder allt fler värmepumpar. Nu ska alltså även den kvarvarande direktuppvärmningen bli effektivare.
- Eluppvärmning med låg effekt kommer förmodligen att öka framöver och bli vanligare i småhus, eftersom utvecklingen går mot energieffektivare hus. De nya kraven är en viktig del i arbetet för ett hållbart samhälle, säger Anna Carlén.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 11/2013 sidan 12

Annons

Kommentarer

Det här blev nog en litet "luddig" artikel! Inledningsvis talas det om "Rumsvärmare som använder el, gas eller flytande bränsle för direktuppvärmning av inneluft måste bli energieffektivare".

Det är därmed med all säkerhet värmare som står i rummet och värmer det!

Sedan fortsätter artikeln och talar bara om sedvanliga radiatorer och golvvärme via styrning! När jag fått besked om vad som avses kan jag avrätta idéerna!