EU-kommissionen vill skärpa energikraven

Annons

EU-kommissionen konstaterar att energisparmålet på 20 procent till år 2020 är i fara. Med dagens takt blir minskningen bara hälften.

Kommissionen kommer nu med ett antal råd och förslag till regler som ska påskynda sparprocessen. Det handlar bland annat om att medlemsstaterna ska öka renoveringstakten i sina offentliga fastigheter. Offentliga myndigheter ska därutöver endast köpa fastigheter av bästa energiklass.

En annan fråga som kommissionen tar upp är bristen på kompetent personal. Man konstaterar att det behövs adekvat utbildning för arkitekter, vvs-konstruktörer, besiktningsmän, montörer, och alla andra tekniker som har med renovering och energisparande att göra. I dag finns omkring en miljon kvalificerade medarbetare tillgängliga för energispararbete, år 2015 kommer det att behövas 2,5 miljoner personer med den kompetensen. Kommissionen lanserar därför ”Build Up Skills” – ett program för att få medlemsstaterna att sätta upp utbildningssystem och för byggsektorn.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 3/2011 sid 9

Annons