Ett kanske kan kosta miljoner

Annons
Konsult

En konsult kan tvingas betala 2,4 miljoner kronor för en metod som uppdragsgivaren inte anser fungerar. Hade han sagt "kanske" skulle domen i Stockholms tingsrätt kunnat bli en annan.

I Stockholms tingsrätt har byggmiljökonsulten Lasse Iisakka dömts att betala 2,4 miljoner kronor, för att "brista i sin fackmässighet". Han hade en uppdragsgivare som hade "en befogad anledning att förutsätta att en ledande konsult i fuktskadebranschen skulle se till att den valda metoden innebar en långsiktig lösning på emissionsproblemet", enligt tingsrätten.

Ärendet gäller sjuka hus och spärrskikt som ska hålla skadliga ämnen från flytspackel borta från rum där människor vistas. Det speciella spärrskiktet som användes för betongplattan under en fritidsgård i Stockholmstrakten löste inte problemet med luftkvaliteten utan fler åtgärder krävdes. Dyra åtgärder, därav de 2,4 miljonerna i skadestånd.

Jonas Jalkander är fastighetsförvaltare på Hemsö AB, ägare av Russeliana AB, som äger den aktuella fastigheten, och därigenom Iisakkas uppdragsgivare.

- Det han missat, är att vara tydlig och säga att den här produkten kanske fungerar mot kaseinspacklet men att det inte kan garanteras. Hade han gjort det skriftligen är jag övertygad om att han klarat sig i tingsrätten, säger Jonas Jalkander.

Men vem var det som beslutade om vilket spärrskikt som skulle användas? I tingsrättens dom står det: "Det har inte visats i målet att BMG genom Lasse Iisakka uttryckligen rekommenderade Russeliana AB att välja metoden med spärrskikt." BMG är organisationen Byggmiljökonsulterna som Lasse Iisakka ingår i.

Själv säger Lasse Iisakka:

- Jag lät dem träffa leverantören så de visste att det var en metod som inte var speciellt gammal. Men de skulle ändå använda den, istället för den vanliga att ventilera golvet.

Enligt tingsrätten är det just det här mötet som gör att Lasse Iisakka bidragit till att metoden användes: " Det är dock ostridigt att han aktivt medverkade till Russeliana AB:s beslut genom att bl.a. bjuda in till möte med tillverkaren...".

Till det kommer frågan om metoden med spärrskiktet verkligen fungerar eller inte. Experten Anders Sjöberg, anser att man inte säkerställt att den fungerar, alltså visat att det är så. Därför borde den inte rekommenderas.

Advokaten Fredrik Schedin – som regelbundet svarar på frågor i Energi & Miljö - å sin sida anser att domen är hård.

- Tingsrätten har valt en sträng väg för konsulten, säger han.

Eftersom han inte tagit del av annat material än själva domen kan han inte säga om den var rätt eller fel. Men i domskälen ser han i alla fall inget som säger varför Lasse Iisakkas arbete inte var fackmässigt.

- En utredning av en extern sakkunnig visade att metoden fungerar, säger Fredrik Schedin.

Han anser ändå att det är välgörande med ett fall som utreder konsultens ansvar, eftersom det ofta sägs vara svårt att komma åt.

- Jag inte alls är säker på att hovrätten kommer fram till att konsulten har varit vårdslös i det här fallet, säger han.

Svea Hovrätt ska behandla överklagandet i december. Lasse Iisakka tror att han vinner då.

- Om inte så går företaget i konkurs.

 Kerstin Lundell, E & M 11-2015 sid 6

Annons