epump - inte i Sverige men i Norge

KoldioxidvärmKoldioxid i värmepumpar kan ge höga temperaturer med fortsatt bra COP. Tekniken har installerats i Norge.

I en bostadsrättsförening i Oslo används koldioxid som köldmedium i värmepumparna för värme och varmvatten. Fastigheten har 819 lägenheter och består av tre stycken 13-våningshus. Varje värmepump har en effekt på 100 kW.
Installationen är ett samarbetsprojekt mellan den norska kylinstallatören Kuldeteknisk och svenska Green & Cool och har nu körts i ett år.

Med koldioxid kan värmepumparna värma tappvarmvatten från inkommande fem grader till 80 grader C, med COP på 4,2. Värmen återvinns från frånluften via batterivärmeväxlare.

Martin Forsén, vd för Svenska Värmepumpföreningen, känner inte till någon liknande anläggning i Sverige.
- I Sverige har vi haft ett stort genomslag för koldioxid i kyl- och frystillämpningar i framförallt livsmedelsbranschen, men det är fortfarande relativt ovanligt med koldioxid i värmepumpar. Det är däremot vanligt i tappvarmvattenvärmepumpar i Japan, där försäljningen av dessa värmepumpar under den senaste tioårsperioden mer än femdubblats. Den årliga försäljningsvolymen överstiger en halv miljon i Japan.
- Inom det japanska Ecocute-projektet har flera olika värmepumptillverkare tagit fram sina egna modeller, baserade på ett patent från Sintef i Norge, berättar han.
- Det fina med koldioxidvärmepumpar är att man kan få fram riktigt höga temperaturer utan att COP försämras alltför mycket, vilket inte går med andra köldmedier. Men det ställer också krav på att man har en god avkylning av köldmediet, annars faller effektiviteten snabbt, säger Martin Forsén.
 

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2/12 sid 9

Annons