Energisnålare än passivhus

Annons

Fönsterluckor och betongväggar är några av lösningarna i en ny energisnål villa utanför Lund. Enligt de ansvariga kan energianvändningen bli lägre än för passivhus.

villa_abo_visualisering_wb.jpg

Den energisnåla villan har fönster i alla väderstreck. Illustration: Fojab

En viktig komponent för att minska energianvändningen i tvåvåningsvillan i Stångby norr om Lund är en ny typ av isolerande skjutluckor utanför fönstren. Skjutluckorna dras för när det är mycket kallt eller mycket varmt utomhus. Det gör det möjligt att ha dubbelt så stor fönsterarea som i konventionella passivhus. Villan har därför stora fönster i alla väderstreck. Huset byggs i värmetröga material som ger jämn inomhustemperatur och helt utan inbyggt trä i konstruktionerna. Byggnaden har en traditionell betongstomme och bjälklag av betong. I yttervägg och yttertak används så kallad PIR-isolering (polyisocyanurat) som har cirka 50 procent bättre isolerförmåga än vanlig isolering.

Enligt de ansvariga för projektet kan energianvändningen minskas med 10 till 20 procent jämfört med kraven för passivhus. Dessutom blir byggnaden brand- och fuktsäker, och den får inga inbyggda material som kan mögla eller ruttna. – Vi får en byggnad med sunda material och bra förutsättningar för låg energianvändning. Sedan är det upp till oss som boende att ta vara på dessa förutsättningar, säger Jonny Ask som äger och bygger villan som beräknas stå klar för inflyttning för hela familjen till hösten.

Kan bli en fortsättning Pilotprojektet är ett samarbete initierat och lett av Fojab arkitekter i samarbete med Elitfönster, Skanska Stomsystem och Byggcity. Faller projektet väl ut kan de nya lösningarna i framtiden bli aktuella för fler villor och radhus, men även för flerfamiljshus och kontorsbyggnader. Hans Eek, arkitekt hos Passivhuscentrum, är dock skeptisk till fönsterlösningen. - Den bygger på att de som bor i huset själva är aktiva och öppnar och stänger fönsterluckorna utifrån vädret, vilket de kanske inte alltid gör. Under vintern kan det bli så att luckorna måste vara stängda nästan hela tiden, säger Hans Eek. Han påpekar också att de fönster som är valda har u-värde 1.1, vilket är för dåligt om inte luckorna används. Idén med passivhus är att man ska slippa sätta radiatorer under fönstren, för att undvika kallras. Men då krävs u-värden på 0,9 eller lägre. - De hade kanske inte behövt luckorna om fönstren varit bättre och lite mindre. Sune Nilsson, arkitekt och ansvarig för projektet på Fojab arkitekter, tycker att det är viktigt att pröva nya idéer. - Större delen av byggnadens miljöpåverkan bestäms redan i planerings- och designskedet. Det är därför viktigt att vi arkitekter är med och driver dessa frågor, säger han.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 4/2011 sid 9

  • Fakta Klimatvillan Plats: Stångby, Lunds kommun Utförande: Tvåplansvilla, 6 rum och kök, cirka 180 kvm Byggstart: April, beräknas stå klart till hösten Material: Betong och PIR-isolering U-värde fönster med lucka: Cirka 0,47 W/kvmK (vanligt fönster 1,3 W/kvmK)
Annons

Kommentarer

@Hans Ek,
Problemet med passivhus är många gånger att det kan bli för varmt inomhus vår, höst och sommar. Passivhus som har fönster med u-värde 0,9 eller lägre, kräver också någon form av solavskärmning för att inte få för hög innetemperatur. Vi prövar att kombinera konventionell medelhavsteknik för vinterisolering och solavskärmning med klarglasfönster. Husets effekt- och energianvändning samt inomhusklimat kommer att loggas timme för timme. Det skall bli spännade att se om teori och praktik stämmer överens!
MVH
Familjen Ask/Persson