Energisnåla hus kräver nya värmepumpar

Värmepumpar måste bli mindre och billigare, för att vara intressanta i nya, energieffektiva hus. Utvecklingen är nödvändig för att svenska värmepumpföretag ska kunna stå sig i konkurrensen. Därför arbetar forskningsinstitutet SP nu med att ta fram nya värmepumpsystem för nära-nollenergihus.

De flesta värmepumpar som säljs i Sverige i dag är för stora och dyra för att vara intressanta i energieffektiva hus, särskilt småhus med mycket lågt energibehov. Problemet kommer att bli större när EU-kraven på nära-nollenergi börjar gälla år 2021. Det slår SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut fast i en rapport. För att hjälpa branschen att ta fram mindre, effektivare och billigare värmepumpstekniker driver SP nu ett projekt som heter Värmepumpsystem för nära-nollenergi - småhus och flerfamiljshus. Bland annat hoppas projektet kunna få fram nya tekniklösningar för kollektorer, distributionssystem och totalt sett mer energi- och kostnadseffektiva värmepumpar. Ett mål är också att sänka tappvarmvattensystemens tomgångs- och VVC-förluster

kollerktorslangvinterIL

 Alternativa sätt att förlägga kollektorer är en möjlighet som SP undersöker i sin studie. Foto: Ingar Lindholm

Ska prova prototyper Projektet drivs inom ramen för Energimyndighetens program Effsys+. SP har studerat värmepumpar även inom det tidigare Effsys2-programmet. En skillnad i det nya projektet är att det nu är systemperspektivet som är viktigast, både vid ny- och ombyggnation. Hur fungerar olika tekniker tillsammans? En annan skillnad är att SP ska prova nyutvecklade prototyper i sitt energitekniska laboratorium. SP ska med stöd av sina projektpartners, Skanska Sverige, Trä och Möbelföretagen, Enertech, Thermia/Danfoss Värmepumpar och IVT/Bosch Thermoteknik, ta fram förslag till nya systemkoncept för värmepumpar. Det handlar om värmepumpar som kan bereda värme, kyla och tappvarmvatten och ha olika värmekällor som berg, mark, uteluft och frånluft. Alla nya lösningar ska klara kraven i EU-direktiven EPBD och RES. - För nybyggda hus tittar vi till exempel på möjligheten att direkt lägga en markslinga under huset. En sorts markvärme som blir billigare än att borra och mer yteffektiv än traditionell markvärme, säger Svein Ruud, projektledare hos SP.

Bergvärmepumpar bäst Beräkningar som gjorts i tidigare projekt visar att bergvärmepumpar är den energimässigt bästa lösningen, men att investeringskostnaden är för stor. Annat som behöver åtgärdas är den alltför höga energianvändningen i fläktar och i cirkulationspumpar till golvvärmesystem. - De produkter som finns på marknaden i dag är inte anpassade till energieffektiva småhus och det gör värmepumpinstallationer dyra. Det här är en utmaning för branschen. Om den inte börjar göra mindre och kostnadseffektivare produkter blir det snart ingen värmepumptillverkning kvar i Sverige. Den flyttar över till Asien, säger Svein Ruud.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 3/2013 sidan 22

Annons