Energisnål villa håller måttet

Annons

Lika energisnålt som ett passivhus fast med dubbelt så stora fönster. Uppföljningen av Villa Ask visar att energikalkylen håller.

Villa Ask är byggd helt i betong. Foto Lars-Aage Nilsson, Fojab arkitekter

 solvillan

Tvåplansvillan i Stångby utanför Lund är byggd av betong, har FTX-ventilation och stora fönster i alla väderstreck. Fönstren är vanliga treglasfönster med u-värde 1,3 och precis så stora som arkitekten önskat för maximalt ljusinsläpp. Ändå är energianvändningen per kvadratmeter ungefär densamma som i ett passivhus enligt den svenska kravspecifikationen 2012, cirka 50 kWh/kvm. Det visar den uppföljning av huset som nyligen blev klar. - Siffrorna blev så låga som vi prognostiserade! Energianvändningen är 52 kWh/kvm. Vi har inte hunnit göra normalårskorrigering än, så det kan öka något, men det är gott nog tycker vi, säger Sune Nilsson, arkitekt och ansvarig för projektet hos Fojab arkitekter.

Inget trä alls Han ville skapa ett energisnålt hus av material som inte riskerar att få problem med fukt och mögel. Valet föll därför på betong helt utan trä inbyggt i konstruktionen. Stomme och bjälklag är av betong. I ytterväggar och yttertak används så kallad PIR-isolering (polyisocyanurat), som har cirka 50 procent bättre isolerförmåga än vanlig isolering.

Som Energi & Miljö berättade i nr 4/2011 är en viktig komponent de isolerande skjutluckorna utanför fönstren. Skjutluckorna dras för när det är mycket kallt eller mycket varmt utomhus, vilket hjälper till att hålla en jämn inomhustemperatur och låg energianvändning. När luckan är stängd kan fönstrets u-värde teoretiskt bli så lågt som 0,47.

Sune Nilsson har fått patent på fönsterluckskonstruktionen, som även skulle kunna användas på flerbostadshus och kontorsbyggnader. I stora drag handlar det om en isolerad lucka som öppnar och stänger längs en skena på fasaden. När luckan är stängd sluter den tätt intill husväggen, så att ingen varm eller kall luft kan läcka åt något håll. - Det är ungefär som en garderobsdörr som man drar åt sidan, med hjälp av en lina på insidan. Vi har inga rullgardiner eller persienner, utan det här i stället, så det är lätt att komma ihåg, säger Jonny Ask, byggherre som också bor i huset med sin familj.

Luckorna ger även ljudisolering, vilket blir ett extra incitament att stänga dem på natten. Under de två år som familjen bott huset har de glömt luckorna en gång – under en veckas skidsemester. - Då märktes det på elräkningen, som blev ungefär dubbelt så hög den veckan, säger Jonny Ask.

Vindkraftverk på taket? Spetsvärmen i huset kommer i dagsläget via vattenburen golvvärme från en luft-vattenvärmepump på taket. Planer finns dock på att komplettera med en vattenmantlad pelletskamin, solpaneler och solceller. Kanske också ett minivindkraftverk på taket. - Ett kriterium för oss var att de energibesparande åtgärderna inte skulle inkräkta på vår levnadsstandard, och det har de inte heller gjort! säger Jonny Ask som hoppas att någon stor byggaktör snart anammar idéerna från huset och sätter dem i serieproduktion. Pilotprojektet Villa Ask har kostat ungefär en miljon kronor mer att bygga än ett konventionellt hus.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 1/2014, sid 9

  • FAKTA: Villa Ask 180 kvadratmeter stor 2-plansvilla med 6 rum. Energianvändning exkl. hushållsel: 52 kWh/kvm, år Byggmaterial: Betong med PIR-isolering U-värde fönster: 1,3 U-värde fönster med stängda luckor: 0,47 Spetsvärme: Vattenburen golvvärme från luft-vattenvärmepump Ventilation: Roterande värmeväxlare, FTX
Annons

Kommentarer

Jag noterar att uppgifterna om energianvändning är olika i papperstidningen och denna internettidning.
Oavsett hur man jämför värden, kan vi konstatera att energianvändningen för Villa Ask ligger i nivå med passivhuskraven, och vid det kan man stanna.
Angivna värden är exklusive hushållsel

Vill man ha en vidareutveckling av värdena. krävs först en liten historik.
Huset är planerat och projekterat för solfångare och pelletspanna. Den IDA-beräkning som gjordes i projekteringsskedet jämfördes då med svenska passivhuskravet 50 kWh/kvm enl specifikation 2012. Den som skulle tillhandahålla solfångare och pelletspanna kunde inte leverera enligt avtal, så byggaren fick i all hast installera en (provisorisk) luft-vattenvärmepump. Därmed betraktas huset som eluppvärmt, och ska istället jämföras med svenska passivhuskrav för eluppvärmning, 25 kWh/kvm enl specifikation 2012.
Villa Ask’s motsvarande elanvändning ligger under 25 kWh/kvm.

Nu tillbaka till uppgifteran i tidningsartikeln.
För att vi skulle kunna jämföra med den ursprunglig IDA-beräkning, har elanvändningen till värmepumpen räknats om till värme, vilket resulterar i en energiprestanda på 52 kWh/kvm, år exkl. hushållsel.

Så oavsett jämförelse, ligger energianvändningen för Villa Ask i nivå med passivhuskraven.

Sune Nilsson, med benägen hjälp.

hej Sune! Vi beklagar att skrivfelsnisse varit framme och rört till det vid webbpubliceringen av artikeln. Vi ska snarast ändra den felaktiga skrivelsen i faktarutan ovan där det står "inklusive hushållsel". Rätt ska alltså vara som det står i papperstidningen: "exklusive hushållsel".
Tack också för ditt förtydligande ang. passivhuskraven.