Energimyndigheten delar ut 100 Mkr till biogasprojekt

Annons

Nu finns pengar att söka hos Energimyndigheten för biogasprojekt som ännu inte är kommersiellt gångbara. Totalt finns cirka 100 miljoner kronor att söka.

naturgas.jpg

Syftet med utlysningen är att främja energiteknik som är gynnsam ur ett klimatperspektiv män som ännu inte är kommersiellt konkurrenskraftig genom investeringsstöd till en effektiv och utökad produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser.

Läs mer på http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Utlysning-Framjande-av-biogas-eller-fornybara-gaser/

Källa: Energimyndigheten

Annons