Energikrav hot mot mikrokraftvärme

Annons

Mikrokraftvärme är intressant ur ett energieffektiviseringsperspektiv men svårt att få lönsamt i byggnader som följer de framtida energikraven. Det konstaterar franska forskare.

Lönar sig mikrokraftvärme i framtidens energisnåla en- och flerfamiljshus? Den frågan har franska forskare försökt svara på genom att simulera fyra olika byggnader i två delar av landet.
Mikrokraftvärme i hemmen används i delar av Europa. Men i takt med att värmebehoven minskar när husen blir allt mer välbyggda, minskar också elproduktionen i dessa små kraftvärmeverk. Frågan är om de överhuvudtaget har någon framtid, med tanke på EU:s krav på nära-noll-energi-hus och kommande energikrav vid renovering.

En forskargrupp vid universitetet Mines Paristech har undersökt saken. Två typer av hus har simulerats, dels enfamiljshus, dels flerfamiljshus med tjugo lägenheter. Båda husen simulerades i två versioner, nybyggt enligt högsta energistandard och befintligt, renoverat. Frankrike har varierande klimat, därför ”placerades” husen både på atlantkusten och längst upp i nordöstra Frankrike. I studien granskades fyra olika mikrokraftvärmeanläggningar, tre med vanliga förbränningsmotorer och en med stirlingmotor. Samtliga eldas med naturgas. Anläggningarna jämfördes med vad som i Frankrike anses vara en standardlösning: naturgaseldad panna och el från det allmänna elnätet.

Studien visar att mikrokraftvärme kommer att behålla sin marknad i de renoverade husen, men att de inte är ekonomiskt lönsamma i nya hus. Forskarna tittade också på primärenergianvändning och koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen ökade markant med mikrokraftvärme, vilket beror på att fransk el genererar väldigt lite CO2. Däremot minskar primärenergianvändningen i samtliga fall om mikrokraftvärme installeras. Minskningen är mellan 12 och 41 procent. Ytterligare en fördel är att mikrokraftvärmen hjälper till att kapa effekttopparna på vintern.
- Ökad ersättning för den som levererar el till elnätet skulle förbättra läget för mikrokraftvärme dramatiskt i Frankrike, sade Andlauer Benoît, som redogjorde för studien vid Clima 2010.

Av Ingar Lindholm
Energi & Miljö nr 8/2010 sid 46

Annons