Energieffektivare renoveringar

Annons

Både Skanska och NCC har länge intresserat sig för energieffektivare ombyggnader. Nu deltar de i varsitt europeiskt forskningsprogram inom området.

flerbostadshus-nykoping-foto-mark-kretz_webb.jpg Föremål för stort intresse. Foto: Mark Kretz

Bygg energieffektivt för en större marknad! Det är målet för EU:s forskningsprogram Beem-Up, som hade sitt uppstartsmöte i Alingsås i februari. Beem-Up är en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram och ett demonstrationsprojekt där Sverige, Frankrike och Nederländerna deltar med varsitt hus. Från svensk sida deltar Skanska Sverige med Brogården, ett partneringprojekt tillsammans med Alingsåshem där 300 lägenheter i ett miljonprogramsområde byggs om från originalskick till passivhusstandard. Forskningsprogrammets huvudmål är att utveckla och informera om kostnadseffektiv renovering av befintliga flerbostadshus samt att reducera energianvändningen för uppvärmning med minst 75 procent.

SP deltar Förutom Skanska och Alingsåshem deltar bland andra SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i projektet som startade i januari. Projektstorleken är 80 miljoner kronor, varav cirka en tredjedel i Sverige, och projektet avslutas i december 2014. Även NCC ingår i ett europeiskt projekt för energieffektiv renovering, E2ReBuild, som ska pågå under tre och ett halvt år. I detta ska partners från sju EU-länder dela och utveckla kunskap om energieffektiv renovering för de många bostadshus i Europa som behöver rustas upp.

Demonstrationsprojekt i Halmstad Resultaten ska ge ännu bättre metoder för att bland annat renovera hus i miljonprogrammet, uppger man. EU-kommissionen är initiativtagare. Det svenska demonstrationsprojektet är 1960-talshuset Giganten i Halmstad som ska få en hållbar renovering. Med det arbetar NCC, White arkitekter och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. E2ReBuild har en total budget på cirka 70 miljoner kronor.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2 2011 sid 10

Annons