Endast en tank klarar kommande krav

Annons

Energimyndigheten har testat ackumulatortankar enligt de kommande ekodesignkraven, och bara en av fem tankar klarade gränsen. Det dröjer dock till 2017 innan kraven träder i kraft.

Energimyndighetens test av ackumulatortankar blev ett beskt besked för tillverkarna. Myndigheten har för första gången använt sig av den provningsmetod som föreslås gälla för de kommande ekodesignkraven för ackumulatortankar.

Ekodesignkraven börjar gälla i september 2017 och innebär att produkter som inte uppfyller kraven inte får sättas på marknaden. Bland de fem testade ackumulatortankarna är det endast en, Soltechs Therm 600, som redan klarar Ekodesignkravens föreslagna gränsvärde för stilleståndsförluster.

- Ekodesign har bara krav på stilleståndsförluster för de här produkterna. Värmeförlusten mäts när att ackumulatortanken värmt vattnet till 55 grader och sedan stängts av. Då får man fram tankens termosfunktion. Gränsvärdet varierar beroende på hur stor tanken är, säger Martijn Jansen, Energimyndigheten, som ansvarar för testet.

soltechtank-700

Soltechs tank Therm 600 var överlägset bäst när stilleståndsförlusterna mättes. Foto: Energimyndigheten

Skillnaderna mellan de testade tankarna är stora vad gäller stilleståndsförluster, den sämsta förlorar 77 procent mer värme än den bästa tanken. Men man ska inte stirra sig blind på just det resultatet.

- Om man ska välja ackumulatortank ska man först kolla på storleken. I testet ingår bara tankar med den vanligt förekommande storleken 500 till 600 liter, men det är inte självklart att man ska ha just den storleken. Man ska också titta på om tanken har de anslutningar man behöver och hur avancerad styrning man vill ha. Att bara gå på bästa isolering räcker inte, säger Martijn Jansen.

De fem testade tankarna skiljer sig mycket åt, både i pris och funktioner. Den billigaste tanken kostar drygt 13 000 kronor, och den dyraste 47 500 kronor. Varmvattenvolymen varierar från 191 till 470 liter. Alla testresultat finns överskådligt uppställda på Energimyndighetens hemsida.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 8 2014

Annons