”En värmepump går alltid att eftermontera”

Annons
VÄRMEPUMPAR

Jörgen Wallin, KTH, har undersökt hur värmepumpar kan höja effektiviteten i befintliga återvinningssystem för frånluft och spillvatten.

Varför studera efterinstallation av värmepumpar för att öka värmeåtervinning? - Om vi ska komma ned i energianvändning till EU:s mål till 2050, så måste befintliga byggnader adresseras. Min tanke har varit att kunna effektivisera befintliga installationer genom att eftermontera värmepumpar på olika sätt. Särskilt har jag tittat på system för ventilation och avloppsvatten.

wallin

Jörgen Wallin ser stora möjligheter med värmepumpar i befintliga värmeåtervinningssystem. Foto: Hanna Teleman

Hur sammanfattar du resultatet? - Tekniskt är det definitivt möjligt att eftermontera värmepumpar, särskilt i avloppssystem och vätskeburna återvinningssystem för ventilationsvärme som i dag har låg värmeåtervinning. Jag har sett en väldig mängd vätskeburna återvinningssystem, och min erfarenhet är att det alltid går att eftermontera en värmepump. I princip behöver man bara kapa ett par rör och ansluta.

- För flerbostadshus, som ofta har vertikala avloppsstammar, verkar det vara riktigt intressant att installera återvinning. Med värmepump på värmeväxlaren får man en flexibel lösning där värmeöverskottet kan användas till antingen uppvärmning, varmvatten eller tilluften. Man slipper problemet med vanlig återvinning där spillvatten får förvärma varmvattnet. I sådana system har man ofta missmatchning mellan tillgång och behov.

Avhandlingen visade att värmeåtervinning ur spillvatten till stor grad beror på flödeshastigheten och dimensioneringen av värmeväxlaren. Återvinningen blev 69 procent vid ett scenario med lågt flöde, och 34 procent vid högt flöde. När man vid försöken dubblade värmepumpens storlek, ökade återvinningen från 68 till 81 procent.

Något som överraskade? - Man måste undersöka mer om spillvatten i vertikala värmeväxlare. Man får en fallande film som ger bättre värmeövergångstal än med horisontell växlare, men vi måste undersöka riskerna för försmutsning av ytorna.

Säger din avhandling något om ekonomin med att hänga på värmepumpar? - Den frågan har legat utanför arbetet. Tekniken är ju ännu inte riktigt mogen, den måste ut i verkliga byggnader för att se vad man får för effekter på installationerna.

Björn Åslund, Energi & Miljö nr 10/2014 sidan 25

 

 

 

 

Annons