Elpriset ökar kraftigt

Annons

Nu publiceras årets Nils Holgersson rapport – en sammanställning av värme-, vatten-, VA-, el- och renhållningskostnader för samtliga kommuner i Sverige. Årets rapport visar på en fortsatt hög prisutveckling inom hela undersökningsområdet, framförallt är det elpriset som sticker ut med en ökning under året på över tio procent.

 fffjarrvarme-smahusomradet-katrineholm-2006.JPG

Nils Holgersson rapporten produceras av Avgiftsgruppen där HSBs Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige ingår.

Sedan tretton år tillbaka ger Avgiftsgruppen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Undersökningsmetoden går ut på att ”förflytta” en bostadsfastighet genom landet och jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. I rapporten redovisas bland annat de prisskillnader som finns mellan olika kommuner i syfte att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Årets rapport visar på en fortsatt hög prisutveckling för samtliga undersökta nyttigheter. Den sammantagna ökningen är 5,5 procent att jämföras med 2,0 vid förra årets mätning. I år är det framförallt elhandeln som dragit iväg med ökning på 18,7 procent. Även elnätsavgiften har ökat mer än KPI (Konsumentprisindex). Sammantaget har elkostnaderna ökat med över 10 procent. Ser vi till utvecklingen under längre tid har priset för el ökat med i medeltal 56 procent sedan år 2000 i landets kommuner.

Rapporten lyfter också särskilt fram siffrorna för de tio största städerna. Här kan man se att det fortfarande är Stockholm som har de högsta kostnaderna vad gäller fjärrvärmen, även om Linköping ökat mest i pris (62 procent från år 2000 till 2008). Det är tre gånger så dyrt att få sitt avfall omhändertaget i Västerås jämfört med i Stockholm och VA-kostnaden är mer än dubbelt så hög för samma typ av fastighet i Norrköping jämfört med i Västerås.

Den fullständiga rapporten, samt en populärversion av densamma, kan laddas ner från http://www.nilsholgersson.nu/. Rapporten produceras i samarbete med EKAN Gruppen i Jönköping som ansvarar för faktainsamling, kvalitetssäkring, rapportskrivning och analys. Uppgifter kommer från respektive kommuns tekniska kontor, energi- eller elföretag, Energimarknadsinspektionen och SCB. Källa: Fastighetsägarna Sverige

Annons