Ekodesigndirektiv försenade

Annons

Ekodesignkraven för pannor och varmvattenberedare är försenade. En del av de föreslagna kraven skulle ha börjat gälla i januari i år, men ännu är inga beslut fattade.

Den 1 januari i år var det tänkt att nya krav på systemverkningsgrad för pannor och varmvattenberedare skulle börja gälla. Verkningsgraden för pannor med en effekt under 70 kilowatt skulle då vara minst 56 procent. Men ännu är inga beslut fattade om vare sig ekodesignkrav eller energimärkningskrav för de här produkterna.
- Vi väntar oss en kommittéomröstning om krav för dessa produkter under 2011 - kanske före sommaren för varmvattenberedare, säger Lovisa Blomqvist, handläggare på Energimyndigheten.
Tidsplanen för införande av kraven läggs först när väl besluten är tagna. Sedan tar det minst ett år tills de första kraven träder i kraft.

Nästa krav på systemverkningsgraden är 76 procent och föreslås börja gälla 1 januari 2013. Men om det verkligen blir så går inte att säga i dag. Det föreslagna ekodesigndirektivet omfattar pannor och varmvattenberedare för gas, olja, och el på mellan 3,6 och 350 kilowatt. Direktivet gäller inte biobränslepannor. De föreslagna kraven bygger på att produkterna säljs i kompletta paket med styr- och reglersystem, pump, med mera. Data om energieffektivitet tas fram med hjälp av beräkningsprogrammet EcoBoiler som utarbetats av EU.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 3/2011 sid 10

Annons