”Efter snabb tillväxt följer stabilisering”

Annons

I maj vallfärdade installationsexpertis till Tallinn. De kom inte för att titta på stadsmur och domkyrka, utan för att delta i den europeiska organisationen Rehvas årsmöte och konferens.

Rehvas 54:e generalförsamling hölls i Tallinn 21 maj med stor uppslutning. Rehvas ordförande sedan fyra år, professor Francis Allard från Frankrike, avgick och som ny ordförande tillträdde professor Michael Schmidt, Tyskland.
Michael Schmidt konstaterade i sitt installationstal att Rehva har utvecklats mycket under de senaste åren, och att styrelsen och ledningen har arbetat hårt och aktivt.
- Efter en tid av snabb tillväxt behöver en verksamhet tid att stabilisera vad man åstadkommit. Det är i den fasen Rehva befinner sig just nu.
Michael Schmidt lovade att som ordförande fortsätta att driva arbetet att öka Rehvas synlighet gentemot vad han kallade ”slutmedlemmen”, det vill säga de individuella medlemmarna i Rehvas medlemsorganisationer.

Rehva har i dag medlemsorganisationer från 26 länder i Europa, varav Sverige är medlem genom EMTF.

Till Rehvas styrelse omvaldes Karel Kabele från Tjeckien, och Zoltan Magyar från Ungern. Maija Virta (Finland) och Donald Leeper (Storbritannien) avgick. Till nya ledamöter i Rehvas styrelse valdes professor Bjarne Olesen (Danmark), Jan Aufderheijde (Nederländerna) och Stefano Corgnati (Italien).

Rehva följer och rapporterar löpande om utvecklingen kring EU:s  energidirektiv för byggnader (EPBD). Rehva driver också flera EU-finansierade projekt genom sina olika arbetsgrupper (Task Forces). För närvarande är följande arbetsgrupper aktiva:

  •  Energirenovering
  • Nollenergibyggnader
  • HVAC för fastighetsägare och investerare.

Ytterligare arbetsgrupper står i begrepp att komma igång:

  • Byggnadssimulering
  • Lågenergikylning
  • Inspektion av luftkonditionering och ventilation
  • Skolor del 2.

Medlemmar i EMTF är välkomna att engagera sig och bidra i de olika arbetsgrupperna inom Rehva.

Av Signhild Gehlin, Energi & Miljö nr 8/2011 sid 55
 

Annons