Effektivitet märks eller ….?

Annons

EUs märkning av produkter för att visa vilka som är effektiva gick för några år sedan in i väggen när (praktiskt taget) alla kylskåp nått högsta klassen A och man var tvungen att upfinna A+ och A++ för att klara teknikutvecklingen. Så kom man på att man kunde vända upp och ner på märkningen samt använda siffror istället för bokstäver. Genialt och enkelt för att klara en dynamisk utveckling, tycker man.

Därför är det förvånande att se att den europeiska effektivitetsorganisationen eceee vill hålla fast vid det gamla systemet! Man hänvisar till marknadsundersökningar i Storbritannien där de tillfrågade föredrar bokstäverna (A-G) framför siffror. Men frågan är om kunderna verkligen ser systemet som en bokstavskod? Den är ju egentligen en kombination av bokstavskod, pilar med olika längd samt färgkod. Och nog verkar det sannolikt att kunderna skulle klara en transponering från bokstäver till siffror ganska lätt.

Betydligt lättare än att förstå Svenska Boverkets psykedeliska syntest. Den med olika stora hus på vit botten. Vad gör de när de kommit till den minsta?

Annons