Effektivisering med plusvärden!

Annons

LBNL i USA har undersökt vilka konsekvenser energisparåtgärder har i industrin och funnit att många av dem inte bara minskar energianvändningen utan också har flera andra fördelar av ekonomiskt värde, se bild 1. Om man summerar vad man sparar i energi och vad man vinner därutöver får man en ny form på den så kallade utbudskurvan för energisparåtgärder (CSC), bild 2.

I den mån dessa resultat gäller också för andra åtgärder än dem i industrin, vilket är troligt, så är den kurva som McKinsey, Svenskt Näringsliv och Vattenfall tidigare presenterar egentligen ännu bättre. Framförallt betyder de att den slutsats Svenskt Näringsliv drog om de brant stigande kostnaderna inte stämmer!

clip_image001.gif
Bild 1: Fördelar utöver energisparandet

clip_image002.gif
Bild 2: Korrigerad utbudskurva för energisparande

Annons