Effektiva byggnader med PCM -teknik

Att bygga hus som försörjer sig själv med energi – åtminstone utslaget över ett år - ses som en utmaning även utanför Sverige. Kanadensiska forskare redovisade ett projekt i Toronto vid Ashrae Winter Meeting i Dallas, Texas.

Kanadensiska forskare har simulerat en så kallad Net Zero Energy Building (NZEB) i Toronto, Kanada. En NZEB ska leverera lika mycket energi till nätet som den köper, utslaget över ett år. Byggnaden simulerades först utan, och sedan med, PCM i väggar och golv. - Simuleringarna visade att det är mycket viktigt att välja rätt material. Vi kunde också se att PCM kan öka den termiska komforten i byggnaden, sade Alan Fung, Ryerson University, Toronto, som presenterade studien som utförts tillsammans med Ebrahim Poulad.

Fig

Så här är NZEB-huset i Toronto tänkt att se ut. PCM är en viktig del i konstruktionen.  Illustration: Siddiqui

Simuleringen utfördes i TRNSYS med PCM-modul 204. Simuleringarna visade att energianvändningen utslaget över ett år minskade med 35 procent när den mest effektiva PCM-lösningen valdes. Bland annat simulerades PCM med olika temperaturer för fasomvandling. Forskarna studerade också materialets värmeledningsförmåga, men här visade sig energivinsterna vara små. - Vi använde PCM för att lagra både kyla och värme, och kunde se en årlig besparing på 35 procent på energibehovet. Att studera värmeledningsförmåga visade sig däremot inte vara någon idé. En förbättring där skulle inte ge mer än maximalt två procent minskad energianvändning, sade Alan Fung. - Däremot skulle vi gärna studera PCM i flera tunna skikt istället för ett tjockt, till exempel tio lager som är en millimeter tjocka istället för ett lager på en centimeter.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 3/2013 sidan  48-49

Annons