Dubbla roterande växlare i Svanen-hus

Annons

Nordens första Svanenmärkta flerbostadshus har invigts i Stockholm. Bland energiinvesteringarna märks dubbla roterande värmeväxlare med ozonrening.

svanenhusfotoil.jpg

Veidekke kom först i Norden med Svanenmärkning av flerbostadshus. Foto: Ingar Lindholm

Miljöhus. Det är inte var dag som bostadsministern inviger ett flerbostadshus. Men när Veidekke och Svanens pilotprojekt stod klart i Västertorp i södra Stockholm var Stefan Attefall på plats. Med hjälp av en mattkniv öppnade han en dörr för press och åskådare, som ville titta närmare på bostadsrättsföreningen Snökristallens nya hus. Huset är Nordens första Svanenmärkta flerbostadshus, vilket bland annat innebär kontroll av vilka material som ingår i konstruktionen. Som exempel kan nämnas att elrör med klorföreningar inte använts i byggprojektet, vilket inneburit en merkostnad på cirka 7 000 kronor per lägenhet. Huset beräknas använda 55 kWh/kvm, år exklusive hushållsel, varav 45 kWh värme. När det gäller installationerna har Svanenmärkningen bland annat inneburit fler mätpunkter än normalt. I huset mäts varmvatten, el, värmeenergi och temperatur för varje enskild lägenhet. Veidekke har också satsat på värmeåtervinning med dubbla roterande FTX-aggregat från IV Produkt vilket ger en teoretisk återvinningsgrad på över 90 procent. För att klara hygienen används ozonrening. - Jag hoppas att detta blir en inspirationskälla för resten av branschen och att många kopierar oss, sade Johnny Kellner, Veidekke, vid invigningen.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 9/2011 sid 9

Annons