Dörrar inget hinder för kunder

Annons

En amerikansk studie visar att dörrar på butikskyldiskar inte påverkar försäljningen. I studien undersöktes försäljningen i två livsmedelsbutiker.

Den ena fick ny kyldisk med dörr, den andra en disk utan dörr till sina mejerivaror. Försäljningen var oförändrad men energianvändningen gick ned i butiken med dörrförsedd disk. Forskarna bytte även ut två öl-kyldiskar, vilket fick mer dramatisk effekt. Försäljningen av öl ökade med nära 30 procent – dörr eller ej.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 11/2010 sid 7

Annons