”Det räcker inte med att säga Halleluja……

Annons

….man måste göra det också”, skrev man en gång i Blandaren. Sanningen i det påståendet kommer osökt i tanken när man läser alla påståenden om hur man skall överlämna åt marknaden att lösa våra energi- och klimatfrågor. ”Det räcker inte med att säga marknad, man måste skapa den också!” Det märker man i debatten om hur utsläppsrätterna skall hanteras. ”De skall auktioneras”, säger man från vissa håll och det förefaller vara ett rimligt sätt att komma åt en del av övervinsterna. Men sedan kommer andra och hävdar motsatsen!

Industrin har länge argumenterat för ett benchmarking-system och en utredning hävdar att det skulle vara bättre. Det hävdas att systemet (som skulle fordra hårdare reglering med möjligheter till justeringar i efterhand) också skulle eliminera de övervinster som kraftindustrin nu får. Man projicerar vinster för konsumenterna bortemot 100 miljarder Euro per år! Men sedan gäller det att konstruera ett regelsystem som gör att detta fungerar.

En sak är klar i alla fall. Det är lättare att säga ”marknad” än att göra en.

Annons