Det är Energieffektivisering som får ekonomin att utvecklas

Annons

Detta sägs inte denna gång av någon miljörörelse utan av en ekonom-späckad s.k. “Think Tank” som specialiserat sig på att följa upp Lissabon-strategin. I deras senaste rapport finns en särskild sektion där de just utvecklar detta tema. Senast var det McKinsey som gick på samma linje. Därför känns det lite absurt när den svenska debatten utgår från att effektivisering är för dyrt i Sverige och att våra klimatpengar gör bättre nytta på annat håll.

*Effektiviseringsmöjligheterna är inte uttömda här på långa vägar

*Det förefaller troligt att effektiviseringen driver på ekonomin (se bild)

*En mera medveten satsning skulle dessutom bidra till utveckla vårt näringsliv till specialister på effektivisering, d.v.s. “Den nya basindustrin”

13.gif

Annons