Deplacerande bäst i klassrummet

Annons

Deplacerande ventilation är den säkraste lösningen för att få dragfria och väl ventilerade klassrum. Det är resultatet av Haltons studier av fyra olika slags don i laboratoriemiljö.

Frågan om val av tilluftsdon i klassrum har sysselsatt expertisen länge, på Clima 2010 bidrog finska Halton till debatten genom Risto Kosonen. Han har genomfört ett stort antal experiment i Haltons testlab för att undersöka fyra olika slags tilluftsdon och hur de påverkar luftrörelserna vid olika årstider och med olika interna värmelaster. Själva testrummet är 6 gånger 4,4 meter med en takhöjd på 3 meter. I rummet fanns manekiner som skulle föreställa elever, varje manekin innehöll ett värmeelement på 58 W. Luftväxlingen hölls konstant på 6 l/person och sekund, oavsett val av don. Lufthastighet och temperatur mättes på hela 192 punkter i rummet.

Slutsatsen blev att deplacerande ventilation gav det bästa resultatet, men att den som väljer en sådan lösning måste vara mycket noga med placeringen av bänkarna närmast donen. Alla de andra tilluftsdonen hade olika svagheter. Takplacerade tilluftsdon fick till exempel problem under sommaren, på grund av solinstrålningen. På vintern fungerade däremot systemet fläckfritt.
- Värmelaster har stor inverkan på luftdistributionen, och när man beslutar hur systemet ska utformas är det viktigt att analysera de olika alternativen under flera olika förutsättningar. Deplacerande ventilation är minst känslig för ändrade laster, var Risto Kosonens slutsats.

Av Ingar Lindholm
Energi & Miljö 8/2010 sid 46
 

Annons

Kommentarer

Hej bästa Ingar!
Jag visste inte att Du var så byggfysikaliskt kunnig. Halton verkar vara smarta! De inser att alla borde få bli saliga på sin fason. Att vägra valfrihet tycks vara ren stalinism. I vårt östra grannland ifrågasätts inte kärnkraften heller.
Att vara beroende av och i händerna på den lede ryssen är nog mycket värre av historiska skäl i Finland. Detta förstår man bättre när man har sett filmen om Finlands verkliga hjältar som stoppade ryssen vid Ihantala 1944.

Att vara oberoende och oavhängig tycks alltid vara bättre. Inte som tyskarna som helt verkar ha stoppat huvudet långt in i den fossila busken med rysk gas, som främsta kommande energikälla. Man frågar sig är detta slutet för Tyskland som industrination.

Förresten har man gott om kol därnere, som skulle kunna sysselsätta massor av folk. Ner i gruvorna med dem bara, Sedan kunde ju fortsätta att frysa och må dåligt i sina på sommaren olidligt vfarma passivhus som är kalla och obehagliga på vintern. Den fär byggfysikern Feist med sina olyckliga nollvisioner. Tyskarna måste numera ta på sig ett luterskt lidande. Är detta egentligen kanske ett självpåtaget straff, för att man förlorade kriget. För att försonas med de stackars ryssarna kommer man under överskådlig framtid tvinas köpa deras flödande gas, om man inte bryter sin kol.

Då frågar jag mig en sak. Om nu deplacerande ventilation är så bra - vilket även jag både tror och anser, varför behöver man då omblandande ventilation över huvudtaget? Här tycks det lura en genuin oförmåga att skilja mellan strålnings- och konvektionsvärme i rummet. Luften måste hålla 21 grader C annars kan man frysa om sina ädlare delar bl.a huvud och händer. Man måste rotera om luften så att den får precis den temperaturen således. Detta verkar ju logisk, eller?

Man säger att det skall vara 21 grader i ett rum. Vilken sorts värme är det då man anger? Är det fråga om strålnings- eller konvektionsvärme. Dessa former av värme har lite olika värde rent sensoriskt, för att uttrycka sig fysiologiskt.

Många gillar golvvärme även om byggprofessorn vid Örebro Universitet anser att denna drar 30% mer energi än vanliga radiatorer (läs konvektorer). Nåväl må så vara. Ändå har jag lyckats få den gode Christer att inse att golvvärme åtminstone fungerar bra i ett badrum eller i en entré med våta stövlar, våta skor o.d. eller varför inte under ett klinkergolv i ett kök, som annars kan upplevas som olidligt kallt.

Har komforten inte något värde alls? Måste vi, för att vara politiskt korrekta och följa alla påbud, som en viss kategori politiskt korrekta 0-energitekniker utsätter oss för.

Måste vi plågas av kallstrålningen i passivhusen med sina argon/kryptongasfyllda fönster vintertid och 28-30 graders temperatur på inomhusluften sommartid?

Vad ingen överhuvudtaget talar om är vad eller vågar sig på att analysera är vad som egentligen konstituerar ett bra inneklimat. Nu finns det t.o.m de som doktorerar på frånluftradiatorer trots att ämnet i våra högisolerade hus sedan länge känns totalt passé.

Det finns de som har doktorerat på KTH och talar om vistelsezoner i stället för att försöka lösa problemen med usla inneklimat, där den rätta balansen mellan strålning och konvektion saknas. Den övriga boytan utanför den s.k. vistelsezonen -smaka på ordet, visst är det käckt - kunde man kanske få betala lägre hyra för om hyresvärden är snäll eller om BRF-ordföranden är förstående? Det uppkomna läget beror nog på att vi befinner oss i ett "säck-och-aska-samhälle", där alla tycks leva med mottot: Den som vill vara fin får lida pin!

Hej Gunnar, ditt stora historieintresse glädjer mig. Intressant att se dina paralleller till geostrategi och 1900-tals historia. Ett alternativ till ventilationsfrågan som inte belysts är besparingen i effektivitet, komfort samt långsiktig hållbarhet genom storskalig implementering av "det toalettpapperslösa samhället" ( cellulosabaserade vuxenblöjor). Se exempelvis hur specialförband i Afghanistan med framgång använder blöjor mod vux.

Mvh,

Leif Göbnér