Deplacerande bäst i klassrummet

Annons

Deplacerande ventilation är den säkraste lösningen för att få dragfria och väl ventilerade klassrum. Det är resultatet av Haltons studier av fyra olika slags don i laboratoriemiljö.

Frågan om val av tilluftsdon i klassrum har sysselsatt expertisen länge, på Clima 2010 bidrog finska Halton till debatten genom Risto Kosonen. Han har genomfört ett stort antal experiment i Haltons testlab för att undersöka fyra olika slags tilluftsdon och hur de påverkar luftrörelserna vid olika årstider och med olika interna värmelaster. Själva testrummet är 6 gånger 4,4 meter med en takhöjd på 3 meter. I rummet fanns manekiner som skulle föreställa elever, varje manekin innehöll ett värmeelement på 58 W. Luftväxlingen hölls konstant på 6 l/person och sekund, oavsett val av don. Lufthastighet och temperatur mättes på hela 192 punkter i rummet.

Slutsatsen blev att deplacerande ventilation gav det bästa resultatet, men att den som väljer en sådan lösning måste vara mycket noga med placeringen av bänkarna närmast donen. Alla de andra tilluftsdonen hade olika svagheter. Takplacerade tilluftsdon fick till exempel problem under sommaren, på grund av solinstrålningen. På vintern fungerade däremot systemet fläckfritt.
- Värmelaster har stor inverkan på luftdistributionen, och när man beslutar hur systemet ska utformas är det viktigt att analysera de olika alternativen under flera olika förutsättningar. Deplacerande ventilation är minst känslig för ändrade laster, var Risto Kosonens slutsats.

Av Ingar Lindholm
Energi & Miljö 8/2010 sid 46
 

Annons