Den lama ankan flaxar!

Annons

Amerikanska presidenter som håller på att avsluta sin andra period brukar karakteriseras som lama ankor eftersom de inte kan ta några initiativ som leder till handling. Den nuvarande visar att det är sant även om han flaxar med vingarna. I ett tal på onsdagen i förra veckan visade president Bush inte upp något annat än lam retorik i klimatfrågan.

Argumentationen är så svag att han häcklar bruket av miljörelaterade lagtexter därför att de är gamla - mer än 30 år - och antyder att de av de skälet är olämpliga. Vad skall man då säga om den amerikanska konstitutionens andra tillägg (2nd amendment) som brukar åberopas av dem som anser att man skall fritt få beväpna sig? Är inte den texten mera åldersstigen?

Annons