Delseger i ekodesign för Svensk Ventilation

Kommentar SFPint ska ha ”int” nedsänkt

SFPint ersätter intern lufthastighet som mått på ett ventilationsaggregats effektivitet. Svensk Ventilation kan därmed fira en delseger i kampen om ekodesignkraven. Ekodesignkrav för stora luftbehandlingsaggregat håller på att tas fram av EU, som Energi & Miljö tidigare rapporterat. Kraven innebär att aggregat som använder för mycket energi inte får säljas inom unionen. Men hur effektiviteten ska beräknas har varit en källa till konflikt, där det har stått mellan de nordiska länderna och framför allt Tyskland. Det senaste förslaget visar dock att Norden nått fram till kommissionens tjänstemän, då det ursprungliga beräkningssättet baserat på intern lufthastighet är utbytt mot vad som kallas SFPint.
- SFPint är inte exakt detsamma som SFP. I SFP tar man hänsyn till kanalsystemet och donens tryckfall, men SFPint gäller bara aggregatet. Det här värdet gäller bara för fabrikanter eftersom det sätter gränsen för vilka aggregat man får sätta på marknaden. Konsulterna som räknar på energianvändning ska däremot använda SFP precis som förut, säger Erik Österlund, miljö- och teknikchef på Svensk Ventilation.

Lagförslaget har varit ute på remiss och kommissionen ska nu bearbeta remissynpunkterna. Hur det slutgiltiga förslaget ser ut är inte klart.
- Vi ser det här som en delseger, säger Erik Österlund som är mycket nöjd med att svenska synpunkter fått så stort genomslag i förhandlingarna.

Det är ännu inte klart när slutdokumentet kommer att levereras och kraven börjar gälla.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö 10/2013 sidan 16

Annons