Delreparation snart vanligare

Annons

Att få hela badrummet i villan renoverat efter en begränsad vattenskada kan snart bli ett minne blott. Nästa år räknar försäkringsbranschen med att främst ersätta delreparationer.

Under flera år har försäkringsbranschen, med Länsförsäkringar (LF) i spetsen, arbetat för att göra det möjligt att i högre grad delreparera våtrum efter vattenskador. - Metoder för delreparation av våtrum finns redan, och under året räknar vi med att få klart en manual och nya riktlinjer för hur reparationen ska göras, säger Peter Bratt, skadeexpert hos Länsförsäkringar Sverige. Hittills har det saknats allmängiltiga anvisningar för hur delreparationer ska utföras, vilket skapat osäkerhet kring ansvar och garanti. Sedan slutet av förra året pågår därför ett projekt där de stora svenska försäkringsbolagen samarbetar med  Byggkeramikrådet, BKR, och Svensk Våtrumskontroll, GVK, om att ta fram en manual och nya riktlinjer.

Tekniskt möjligt
Tungt vägande argument till projektet fick LF bland annat i ett tidigare projekt hos SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. Då studerades nio olika folietätskiktssystem för skivkonstruktioner (som är vanliga i småhus). Studien visade att det är fullt möjligt att delreparera tätskikt i keramiska våtrum. Det finns numera flera tätskiktssystem på marknaden som är godkända att delreparera enligt Etag-normen eller SP och som accepteras av försäkringsbolagen.

- Vi kommer så småningom att presentera tydlig information om delreparation av våtrum på vår hemsida, säger Malin Degéus, projektledare för arbetet med att ta fram riktlinjer för delreparation hos Byggkeramikrådet.

Krav på certifiering
Målet är att arbetet med att färdigställa manualen, riktlinjerna och eventuellt introducera en yrkescertifiering för de plattsättare som får göra delreparationerna, ska vara klart vid halvårsskiftet.

- Det är många som har efterfrågat möjligheten att arbeta med delreparationer, så vi jobbar på med detta, säger Malin Degéus. Enligt Peter Bratt är det också viktigt att det blir tillräckligt många certifierade delreparatörer. Det är höga krav på de personer som ska avgöra om ett våtrum går att delreparera eller ej.

- Alla våtrum som byggs efter sommaren ska gå att delreparera. Sedan vill vi följa upp de 100 första badrummen som följer de nya riktlinjerna bland annat med hjälp av inbyggda fuktsensorer, säger Peter Bratt. Att göra delreparationer av skadade tätskikt i stället för totalrenoveringar av badrum sänker kostnaderna avsevärt. I stället för 250 000 kronor för hela badrummet kan priset bli från 10 000 kronor för den enskilda skadan.

Inte samma slags kakel
En förändring som kan bli märkbar för försäkringstagaren är om det kakel eller klinker som används i badrummet inte längre finns till försäljning. Då kommer man att få nöja sig med liknande keramik.

- Egentligen täcker försäkringen bara den skadade ytan, vilket kan beröra fyra kakelplattor. Men för att få ett rimligt avslut måste det nog bli så att man får kaklet eller klinkern utbytt från exempelvis hörn till hörn på väggen eller golvet, säger Peter Bratt.

- Att kunna delreparera är i allra högsta grad också en miljöfråga. Att riva ut ett helt badrum påverkar miljön i större utsträckning än att byta en skadad vägg eller golvyta, tillägger han.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 2/2014 sidan 30-31

 

Annons