Delfinal i Bebo-tävling

Annons

FTX respektive frånluftsvärmepump är grunden i de två mycket olika systemlösningar som nu kommer att provas i Bebos teknikupphandling. Målet är enkel och effektiv värmeåtervinning i flerbostadshus.

Den teknikupphandlingstävling som utlystes tidigare i år (se Energi och Miljö nr 5/2010) har nu nått en delfinal i och med att två förslag till värmeåtervinning ur frånluft tagits fram. Tävlingen har initierats av Beställargruppen Bostad, Bebo, ett antal ägare av flerbostadshus vars samarbete stöds av Energimyndigheten. Tävlingen går ut på att vaska fram de bästa förslagen för värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus.

De två presenterades vid en träff hos Sabo i Stockholm, under ledning av juryns ordförande professor emeritus Arne Elmroth.
Förslagen skiljer sig kraftigt från varandra.

I det ena förslaget, från Climate Solutions, som arbetar med kyl- och värmepumpslösningar för bland annat telekomindustrin – är konceptet uppbyggt kring kondenserande luft-vattenvärmepumpar, som levererar värmen till värmesystemet. Värmepumpen placeras på tak eller vind, för att komma åt frånluften och kan tillgodogöra sig värmen i frånluften ner till under – 10 grader, men också tillgodogöra sig värmeinnehållet i frånluftens fuktighet. Enligt juryn innebär förslaget relativt god värmebesparing, men till priset av ökad elanvändning. Det bygger på att befintlig F-ventilation behålls, vilket kan orsaka risk för ökat drag, vilket dock går att åtgärda genom att installera kåpor vid luftintagen.
- Vi har gjort en lösning med en liten värmepump för att klara el-kravet i upphandlingen, men har också ett annat alternativ med större värmepump, som ska klara fastighetens hela värmebehov, sade Bertil Forsman, som presenterade Climate Solutions tävlingsbidrag.

Det andra förslaget, från Gösta Schelin, en ventilationsentreprenör i Stockholm, baseras på att ett FTX-aggregat installeras i huset och nya tilluftskanaler dras till lägenheterna. Dessa nya tilluftskanaler i metall är fyrkantiga och färdigmålade för enkel montering i lägenheterna. Dimensionen i rum är 8x3,5 centimeter, och i hall 17x8 centimeter. Kanalerna skruvas inte ihop utan är försedda med snäppfästen. Systemet bedöms ge bättre inneklimat än i utgångsläget och en bra energiprestanda.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 11/2010 sid 9

a

Annons