Datoriserad energikartläggning

Annons

Hela städer ska enkelt kunna energikartläggas med IR-teknik, enligt amerikanska forskare som utvecklat en mjukvara för detta.

Energikartläggning kan vara en tidskrävande och arbetsintensiv process. Men ett forskarlag vid Massachusets Institute of Technology, MIT, har rationaliserat processen och möjliggör kartläggning av större grupper av byggnader, och till och med hela städer.

Projektet använder ett fordon med automatiserade kameror som med infraröd teknik tar värmebilder av varje byggnad det passerar. Forskarna Long Phan, Jonathan Jesneck och professor Sanjay Sama har utvecklat systemet. Med hjälp av detta har de kartlagt hela Cambridge och en näraliggande försvarsanläggning.

Idén är att snabbt identifiera de byggnader som är minst energieffektiva genom att upptäcka värmeläckage genom väggar, tak, dörrar och fönster. Det nya är dock inte användningen av själva IR-kameratekniken, den de använt är den billigaste på marknaden, utan ett datorsystem för analys av bilderna. Programmet kombinerar många olika bilder för att göra energianalysen. Tekniken bakom är densamma som Nasa utvecklat för att förbättra upplösningen av bilder tagna i rymden.

Gruppen ska också utveckla en programvara som möjliggör att användaren av IR-bilder ska kunna uppskatta kostnaderna för förbättringar av klimatskalet och även återbetalningstiden.
- Vi vill inte bara hitta platserna där energin läcker ut, utan vi vill också åtgärda läckagen och verifiera energibesparingen. Vi kan stå för den numeriska lösningen, berätta hur mycket ett fönster läcker och hur mycket det kostar att inte åtgärda läckaget, säger Long Phan.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 8/2011 sid 12
 

Annons