Danmark sänker blygränsen

Danmark kommer att få ett nytt gränsvärde för hur mycket bly tappvattenarmatur får släppa ifrån sig till vattnet.

Tidigare var gränsvärdet 20 mikrogram, som i Sverige, men det blir nu fem mikrogram. Förslaget behandlas nu i EU och förväntas träda i kraft 1 april nästa år. Övergångsperioden blir tre år från ikraftträdandet.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 10/2012 sidan 7

Annons