Damm kyler japanskt bibliotek

Fukuyamas nya bibliotek har små externa värmelaster och ett intrikat system för naturlig kyla och ventilation. Besökarna får dock tåla uppåt 27 grader inomhus under sommaren.

biblioteketw.jpg

Biblioteket med dammen. Foto: Nikken Sekkei Ltd

Japanska Fukuyama fick nytt bibliotek 2008, en byggnad som rymmer 650 000 böcker och har en total yta på nära 14 000 kvadratmeter. Huset ventileras med självdrag och kyls med hjälp av nattkyla och en damm. Dammen fyller även estetiska funktioner genom att den binder samman bibliotekets trädgård med parken som ligger på tomten bredvid. - Vi har mätt lufttemperaturen vid dammen och vid ett antal platser i och utanför parken, och dammen sänker temperaturen vid byggnaden med 2 till 6 grader beroende på jämförelsepunkt, berättade Kitaro Mizuide vid arkitektbyrån Nikken Sekkei, som ritat biblioteket.

En del av tilluften tas in via en ungefär 100 meter lång kanal under gräsmattan vilket sänker lufttemperaturen med upp till sju grader på sommaren, och höjer temperaturen på vintern. - Vi kontrollerar relativ luftfuktighet och temperatur i kanalerna för att försäkra oss om att det inte uppstår biologisk påväxt, sade Kitaro Mizuide, som förutsett frågan och skrivit ned ett långt svar.

Tilluft under dammen När den kylda tilluften når byggnaden transporteras den i en kanal utanför fasaden, under dammen. Ytterligare tilluft tas in genom fasaden precis ovanför vattenytan (se detaljritning), samt på andra och fjärde våningen. Luften går sedan in i byggnaden, upp genom ett atrium och ut via frånluftskanaler. Genom att öppna och stänga vädringsluckor bestäms luftflödet. Ventilationen har kontrollerats med koldioxid som spårgas. - Vid en utetemperatur på nära 33 grader har vi en innetemperatur på mellan 25 och 27 grader. Koldioxidnivåerna ligger på 400 till 600 ppm. När vi gjorde ett försök och tillfälligt stängde ventilationen steg nivån till 850 ppm på andra våningen, berättade Kitaro Mizuide. Byggnaden är ritad för att minska de yttre värmelasterna inte bara genom dammen, utan också genom utskjutande tak som tar bort en del solinstrålning. Automatisk styrning av belysningen sänker också energianvändningen. På VA-sidan utmärker sig biblioteket genom att ha tre olika vattensystem. Ett för dricksvatten, ett för övrigt vatten som används i byggnaden och en egen brunn som försörjer dammen.

Ingar Lindholm

Annons