Dålig it-säkerhet i känslig samhällsstruktur

Annons

Trots ökat antal attacker på it-systemen kring känslig samhällsstruktur, som energi (olja, gas och el) samt va-sektorn släpar säkerhetsarbetet efter.

Det konstateras i rapporten ”In the dark: Crusial Industries Confront Cyberattacks”, författad av it-säkerhetsföretaget McAfee och det amerikanska forsknings- och analysföretaget Center for Strategic and International Studies.

Grunden för analysen ligger i intervjuer med 200 it-säkerhetschefer. Flera av de svarande uppger att deras företag varit föremål för olika it-attacker, samtidigt som säkerhetsarbetet släpade efter. Skillnaden är dock stor mellan olika länder. Rapportförfattarna pekar på att moderna energiöverföringssystem, som så kallade smarta nät, kan bli föremål för dataattacker även på konsumentnivå. Trots det verkar de som arbetar med dessa system ganska omedvetna om farorna, enligt rapporten, som kan hämtas på  www.mcafee.com/cip_report.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 5/2011 sid 10

Annons