Dålig innemiljö när miljonprogramshus renoverades

Annons

Svenska Bostäder i Stockholm ville totalrenovera ett miljonprogramshus med samtidig upprustning av fasader, ventilation och fönster.

renoveringbredangfotoil-3webb.jpg Renovera inte fasad, ventilation och fönster samtidigt, är erfarenheten som Svenska Bostäder gjorde vid Stora Sällskapets väg i södra Stockholm. Framöver ska man börja med ventilationen. Foto: Ingar Lindholm

Det ledde till dålig innemiljö och hälsoproblem hos hyresgästerna under de fyra månader ventilationen var avstängd. I fortsättningen delas renoveringarna upp i etapper. Husen vid Stora sällskapets väg i stadsdelen Bredäng byggdes i början av 60-talet och tillhör miljonprogrammet som nu är i stort behov av renovering. Det är 8-våningshus med fyra trapphus och 72 lägenheter i varje huskropp. Svenska Bostäder söker efter effektiva metoder för att renovera sitt äldre bestånd. I Bredäng tog man ett rejält grepp, och gav sig på samtidig förnyelse av fasad, fönster och ventilation (detaljer se faktaruta) i ett av husen. Alla dessa åtgärder ska minska energianvändningen från 128 kWh/kvm (Atemp) till 64 kWh/kvm, enligt Svenska Bostäders beräkningar.

Veckor blev månader Husets befintliga ventilation stängdes av i oktober, när man skulle byta F-ventilationen mot FTX-ventilation. Samtidigt restes byggnadsställningar och byggnaden fick ett plasthölje så man kunde renovera fasaden i skydd av väder och vind. Enligt planen skulle ventilation bara vara borta i fyra veckor, men det blev nästan fyra månader. Kombinationen inplastad fasad och avstängd ventilation visade sig gå ut påtagligt över luftkvaliteten i många lägenheter. - Redan när jag såg ritningarna förstod jag att det fanns risk för större problem. Min erfarenhet är att det kan vara oerhört svårt med ventilationen, säger Tom de Wrang som ordförande i den lokala hyresgästföreningen vid Stora Sällskapets väg i Bredäng.  Luften blev så dålig att boende mådde dåligt, i en del fall så illa att de måste söka sjukvård. Hur många som tvingats söka vård, har dock inte Tom de Wrang några siffror på. I lokaltidningen Södra sidan rapporteras om ett svårt fall, en 18-årig flicka med astma som tvingats ta ambulans till sjukhuset tre gånger. - Den bristande ventilationen har även orsakat fuktskador i ett par lägenheter, uppger Tom de Wrang. - Problemet var att Svenska Bostäder ville göra allt samtidigt. Det var en miss att helrenovera fasaderna samtidigt som ventilationen byttes. Men nu tror jag att Svenska Bostäder har erkänt det.

Delar upp projekten nu Svenska Bostäders projektledare Erik Andersson är införstådd med att totalgreppet inte var lyckat för hyresgästerna. - Vi har lärt oss att man måste dela upp projekten. Vi var lite överambitiösa som tog alla delprojekten samtidigt. Byte av ventilationen orkar hyresgästerna, men sker det samtidigt med tilläggsisolering blir det en stor påkänning. - Vår lärdom är att man får ta ventilationen först, därefter fönstren och sist tilläggsisolering, säger Erik Andersson. Han anser dock att en stor del av förseningen beror på entreprenörerna: - Om våra entreprenörer skött sina åtaganden riktigt så hade ventilationen varit avstängd mycket kortare tid och vi hade inte fått dessa klagomål.

De drabbades hyresgästerna ska dock få en ekonomisk kompensation. Hyresgästföreningen har förhandlat med bostadsföretaget, och utfallet blev en engångssumma på 5 400-6 400 kronor per lägenhet.

Erik Andersson uppger att påfrestningarna för hyresgästerna kan ha varierat mycket. Hur dålig luften blir med avstängd ventilation kan påverkas beroende på hur man agerar: - Det fanns ändå ett visst självdrag kvar, så med fönstret på glänt var det inte så stora problem. När vi började renoveringen gick vi ut med avisering om att man kunde vädra genom att öppna balkongdörren en stund. - Men några hade stängt hela tiden, och då blir det problem med luften. För det var stor skillnad i luftkvalitet mellan dem som inte vädrat och dem hade öppet ut.

Det har framkommit uppgifter om klagomål om att den nya ventilationen gjort att ljud transporteras mellan rummen inne i lägenheten. - Vi ska titta på detta, säger Erik Andersson som tror att de nya treglasfönstren gjort det tystare i lägenheterna varför störningar lättare uppfattas. - Ifall det är överhörning i lägenheterna kan vi behöva montera in någon form av ljuddämpare, säger han. Projektet ingår i BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, och erfarenheterna ska komma andra bostadsföretag till godo. Slutrapporten, som ska redovisa ekonomi, energivinster och annat är ännu inte klar.

Björn Åslund, Energi & Miljö nr 3/2011 sid 6-7

  • FAKTA Renoveringen

    Den tekniska renoveringen av bostadshusen i Bredäng: - FTX med motströmsväxlare installerades. I dessa är tilluft och frånluft helt åtskilda, vilket gör att man inte riskerar luktproblem - Tilluften distribueras via kanaler i de före detta sopnedkasten. Inne i lägenheterna kommer tilluften ut i vardagsrum och sovrum - Fasaden tilläggsisolerades med Rockwool-matta och fick ny puts. 50 mm isolering  sattespå fasadsidan med balkonger, 100 mm på andra långsidan och gavlarna - Nya treglasfönster monterades. De nya fönstren har inga vädringsfönster eftersom sådana kan störa FTX-systemet. För att fasadens karaktär ska bevaras måste fönstren monteras 10 cm utåt, på beslag som är infästade i betongen - Man har även bytt termostat- och radiatorventiler, bytt undercentral och genomfört vattensparåtgärder.

 

Annons

Kommentarer

Astma- och Allergiförbundet har på senare tid fått flera samtal från boende som har problem eller är oroliga för att få det vid renovering av fastigheter. Fastighetsägare inser inte vilka problem en renovering kan orsaka för personer som har astma, allergi eller annan överkänslighet. Att som i detta fall i Bredäng stänga av ventilationen samtidigt som man renoverar är ju dömt att misslyckas och fungerar särskilt inte för personer med någon form av överkänslighet! Man måste analysera konsekvenserna ur hälsosynpunkt innan renoveringen görs och lägga upp en rimlig plan för renoveringen som noga kommuniceras med hyresgästerna. Hoppas man lär sig att de misstag som gjorts och inte gör oms amma sak igen. I vissa fall kanske man t o m måste kunna erbjuda extra känsliga personer ett alternativt boende under renoveringen!
Mvh
Marie-Louise Luther
ombudsman inomhusmiljö
Astma- och Allergiförbundet